Polska pomoc

Zaproszenie skierowane do organów administracji rządowej

 

Zaproszenie skierowane do organów administracji rządowej
do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku

1. W ramach Programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ w roku 2009 organy administracji rządowej mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych polską pomocą zagraniczną.

2.  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36 i zostały przyporządkowane w Programie polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku w następujący sposób:

Kraj objęty pomocą zagraniczną

Kwota w PLN

Białoruś

1 mln

Ukraina

6,5 mln

Gruzja

1,5 mln

Mołdowa

0,9 mln

Bałkany Zachodnie

0,4 mln

Azja (w tym Azja Środkowa, Armenia i Azerbejdżan)

0,5 mln

Afryka i Bliski Wschód (w tym Irak)

850 tys.

Angola

250 tys.

Autonomia Palestyńska

0,5 mln

Afganistan

24,5 mln

Razem:

36.900.000.

 

3. Aby złożyć wniosek projektowy do MSZ należy:

a. zarejestrować instytucję jako użytkownika portalu polska pomoc (http://portal.polskapomoc.gov.pl/): ZAREJESTRUJ
Po dokonaniu rejestracji instytucja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line.

b. jeśli instytucja ma już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ
Instytucja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

UWAGA! Instytucje, które dokonały rejestracji w 2007 r. lub 2008 r. powinny korzystać z nadanego im  loginu i hasła.

c. wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać zapośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ

d. podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa

z dopiskiem „Pomoc zagraniczna 2009 r. - działania administracji rządowej" oraz nazwą kraju beneficjenta.

4. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 31.12.2009 r.

5. Termin składania wniosków do MSZ: 31.03.2009 r.

UWAGA! W bieżącym roku MSZ organizuje tylko jedną turę naboru wniosków projektowych od organów administracji rządowej.

6. Rozpatrzenie złożonych wniosków oraz udzielenie odpowiedzi aplikantom nastąpi wterminie 4 tygodni od upływu w/w terminu.

7. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.

8. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Programem polskiej pomocy zagranicznej na rok 2009, Wytycznymi dla organów administracji rządowej realizujących projekty finansowane w ramach rezerwy celowej poz.36, formularzem wniosku projektowego (dostęp on-line lub wersja demonstracyjna formularza na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ w sekcji Zarejestruj się) oraz innymi dokumentami pomocniczymi: Lista krajów - biorców ODA, Lista Milenijnych Celów Rozwoju.

9. Dodatkowe informacje dot. składania projektów można uzyskać przesyłając konkretne zapytania na adres: dwr@msz.gov.pl lub adam.bozko@mzs.gov.pl lub elzbieta.wykretowicz@msz.gov.pl

10. Zapraszamy do współpracy!

UWAGA PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE ORAZ JEDNOSTKI NAUKOWO - BADAWCZE!

W bieżącym roku MSZ uruchamia odrębną ścieżkę naboru wniosków od tych instytucji. Prosimy  o nieskładanie wniosków w procedurze przewidzianej dla organów administracji rządowej.

Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków to pierwsza połowa marca br.

 

w górę

Tagi