Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla oferentów - konkurs Polska pomoc rozwojowa 2020

 Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2020" na spotkanie informacyjne.

Termin: piątek, 20 grudnia 2019 r., godzina 11.00 

Miejsce: Sala 016 (parter) w budynku MSZ przy ul. Krywulta 2, Warszawa

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia według wzoru poniżej na adres e-mail: iwona.maksymiuk@msz.gov.pl

do 19 grudnia 2019 r. do godz.12.00. 

Temat   wiadomości:

Zgłoszenie   na spotkanie informacyjne

W treści   wiadomości:

Imię i   nazwisko:

Nazwa   podmiotu:

Do zgłoszenia należy dołączyć skan/zdjęcie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wzór zgody został opublikowany wraz z zaproszeniem na spotkanie informacyjne oraz Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją spotkań informacyjnych dla oferentów w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych  „Polska pomoc rozwojowa 2020”. 

W trakcie spotkania zostaną omówione zasady konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2020” oraz zagadnienia związane z przygotowaniem oferty konkursowej. 

Spotkanie będzie okazją do zadania pytań pracownikom Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ na temat kwestii związanych z konkursem. Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z dokumentami konkursowymi. Ułatwi to dyskusję dotyczącą konkretnych tematów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy, aby każdy podmiot reprezentowany był przez nie więcej niż 1 osobę. Szczegółowych informacji dotyczących spotkania informacyjnego udziela p. Iwona Maksymiuk (tel. 22 523 7184). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

w górę