Polska pomoc

Wystawa "Ścieżki do Samodzielności"

W środę, 28 października br. Ambasada RP w Tbilisi we współpracy z UNHCR i Ministerstwem ds. Uchodźców i Przesiedleń Republiki Gruzji zorganizowała wystawę „Ścieżki do Samodzielności. Projekty income generating dla uchodźców i IDP's". Celem prezentacji było pokazanie projektów finansowanych ze środków polskiej pomocy zagranicznej oraz partnerów, z którymi te projekty są realizowane.

w górę

Tagi