Polska pomoc

Wyniki oceny formalnej ofert nadesłanych do konkursu na realizację zadania „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”

W ramach konkursu na realizację zadania „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.” wpłynęło 5 ofert dotyczących realizacji ww. zadania publicznego.

Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i na podstawie pkt. 7.8 Regulaminu konkursu na realizację zadania „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.” zostaną poddane ocenie merytorycznej.

w górę

Tagi