Polska pomoc

Wyniki naboru wniosków jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o wynikach naboru wniosków na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2009 r. - działania samorządów" przeprowadzonego zgodnie z zaproszeniem Ministra Spraw Zagranicznych RP z dnia 18 lutego 2009 r. skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego

OBWIESZCZENIE NR 4

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia wykaz jednostek, którym według ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przyznano dotację na realizację zadań zleconych, wraz z kwotami dotacji przyznanymi poszczególnym jednostkom.

Minister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski

 

Zestawienie dotacji celowych na zagraniczne projekty rozwojowe udzielonych JST w 2009 r.
w górę

Tagi