Polska pomoc

Wyniki konkursu na Zapewnienie wkładów własnych dla polskich organizacji pozarządowych 2019

W ramach konkursu „Zapewnienie wkładów własnych dla polskich organizacji pozarządowych 2019” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje dwa projekty w łącznej wysokości 544 049,86 zł.

Wszystkie podmioty, które złożyły oferty projektowe w konkursie otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

 

 

Lp.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Kraj

Kwota (PLN)

1.

 

 WKŁADYPH/2019/1

 

Polska Akcja   Humanitarna

 

Zintegrowana kryzysowa interwencja wodno-sanitarna dla najbardziej narażonych rodzin w południowo - środkowej Somalii

 

Somalia

 

247 821,56

2.

 

WKŁADYPH/2019/2

 

Polska Akcja   Humanitarna

 

Poprawa dostępu do wody i urządzeń sanitarnych dla osób wewnętrznie przemieszczonych, osób powracających i społeczności przyjmujących w prowincji Niniwa

 

Irak

 

296 228,30

 

 

 

 

RAZEM:

544 049,86

 

 

 

 

w górę