Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r."

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.” przyznano dotacje na realizację zadań zleconych na 2 projekty na łączną kwotę 983 170,00 PLN.

Wszystkie podmioty, które złożyły wnioski projektowe w konkursie, otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POMOC HUMANITARNA NA RZECZ UKRAINY 2015

l.p.

numer projektu

wnioskodawca

tytuł projektu

kwota dofinansowania

(w PLN)

UKRAINA 

1

PH2015/UA/Z/1

Caritas Polska

Przygotowanie do zimy uchodźców wewnętrznych z regionów Dniepropietrowska, Zaporoża oraz Charkowa

500 000,00

2

PH2015/UA/Z/4

Europejski Dom   Spotkań  - FUNDACJA NOWY STAW

Razem z Ukrainą - pomoc humanitarna w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych do zimy

483 170,00

 

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.” w terminie wpłynęło 5 ofert na łączną kwotę 2 012 701,00 PLN.

Jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie ich składania, w związku z czym w trybie pkt. 5.8 regulaminu konkursu nie została poddana ocenie.

Wszystkie spełniły kryteria formalne konkursu. Pozytywną ocenę komisji konkursowej (tj. minimum 60% maksymalnej liczby punktów) uzyskały 3 projekty. MSZ przyznało dotację na realizację 2 najlepiej ocenionych projektów.

Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na konkurs 1 projekt został umieszczony na liście rezerwowej. Projekt ten może uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z wnioskodawców, któremu przyznano dotację.

 

 

w górę

Tagi