Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc humanitarna 2015"

W ramach konkursu „Pomoc humanitarna 2015” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje 6 projektów w łącznej wysokości 5 726 381,4 zł. Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Wszystkie podmioty, które złożyły wnioski projektowe w konkursie otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POLSKA POMOC HUMANITARNA 2015

l.p.

numer projektu

wnioskodawca

tytuł projektu

kwota dofinansowania
(w PLN)

UKRAINA 

1

PH2015/UA/4

Caritas Polska

Pomoc humanitarna w postaci środków do życia
i zakwaterowania dla poszkodowanych w konflikcie
na Wschodniej Ukrainie

989 852,4

2

PH2015/UA/1

Polski Czerwony Krzyż

Poprawa jakości dostępu do opieki medycznej
dla uchodźców wewnętrznych w Obwodzie Dniepropietrowskim

1 000 000

3

PH2015/UA/5

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Zabezpieczenie dachu nad głową oraz pomoc psychologiczna dla uchodźców wewnętrznych
na Ukrainie

999 949

4

PH2015/UA/2

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Razem z Ukrainą. Pomoc humanitarna

736 670

LIBAN

5

PH2015/L/1

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców syryjskich w Libanie, w tym uchodźców zagrożonych bezdomnością.

999 918

6

PH2015/L/4

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie w zakresie ochrony zdrowia, dostępu do edukacji i przygotowania do warunków zimowych

999 992

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 11 poprawnych pod względem formalnym wniosków projektowych o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania 10 084 373, 4 zł. Pozytywną ocenę komisji konkursowej (tj. minimum 60% maksymalnej liczby punktów) uzyskało 8 projektów. MSZ przyznało dotację na realizację 6 najlepiej ocenionych projektów. Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na konkurs 2 projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej. Projekty te mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z wnioskodawców, któremu przyznano dotację.

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW W KONKURSIE POLSKA POMOC HUMANITARNA 2015

l.p.

numer projektu

wnioskodawca

tytuł projektu

kwota dofinansowania

JORDANIA / LIBAN

1

PH2015/J/3

Fundacja Wolna Syria

Podniesienie dostępności i jakości opieki medycznej
w obozie uchodźców syryjskich Zaatari w Jordanii

891 228

2

PH2015/L/2

Caritas Polska

Bezpieczeństwo żywnościowe i pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich z Mount Lebanon

1 000 000

w górę