Polska pomoc

Wyniki konkursu Polska pomoc rozwojowa 2019

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Polska pomoc rozwojowa 2019” decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dotacje celowe zostaną udzielone na zadania publiczne wskazane w 33 ofertach. Łączna wartość dotacji wyniesie: w 2019 roku 18 609 363,50 PLN  i w 2020 roku 16 095 415,50 PLN.

Link do pliku: Rozstrzygnięcie wyników konkursu ofert „Polska pomoc rozwojowa 2019”

 

Lp

Nazwa wnioskodawcy

Numer projektu

Tytuł zadania publicznego (projektu)

Kraj

Dotacja w PLN I moduł 2019 r.

Dotacja w PLN II moduł 2020 r.

1

Fundacja "Polskie Centrum Pomocy   Międzynarodowej"

3/2019/M

Infrastruktura i miejsca pracy:   kompleksowa pomoc rozwojowa w północnym Libanie

Liban

999 902,00 zł

1 484 251,00 zł

2

Fundacja Puszczy Rominckiej

14/2019

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie   rejonu Ungheni

Mołdawia

499 715,00 zł

0,00 zł

3

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka   Wschodnia

24/2019/M

Wsparcie rozwoju wydajności,   konkurencyjności i skali działania lokalnych spółdzielni mleczarskich w   rejonie Kilimanjaro

Tanzania

1 012 100,00 zł

1 122 900,00 zł

4

Polska Akcja Humanitarna

26/2019/M

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości   infrastruktury i usług społecznych we wschodniej Ukrainie.

Ukraina

369 109,00 zł

366 335,00 zł

5

Fundacja Innovaid

30/2019/M

Wyposażenie Wanda Matugga Health Center   im. Wandy Błeńskiej w sprzęt niezbędny do podjęcia działalności leczniczej

Uganda

999 980,00 zł

999 980,00 zł

6

Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska   Służba Medyczna

31/2019/M

Budowa kompetencji ratowniczych straży   pożarnej w Mołdawii

Mołdawia

470 000,00 zł

580 600,00 zł

7

Fundacja Partners Polska

36/2019/M

Szkoła dla wszystkich 2.0

Kenia

700 570,00 zł

986 470,00 zł

8

Fundacja Kultury Świata

41/2019/M

Rozwój sektora przetwórstwa orzechów   nerkowca w dystrykcie Mkuranga - kontynuacja

Tanzania

649 840,00 zł

590 130,00 zł

9

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury,   Sportu i Promocji Miasta

42/2019

Winnicki Park Innowacji i Technologii

Ukraina

196 813,00 zł

0,00 zł

10

Fundacja Dobra Fabryka

44/2019/M

Zwiększenie szans edukacyjnych i   zawodowych młodych kobiet - modernizacja szkół zawodowych w Dakarze i Joalu,   Senegal

Senegal

654 525,00 zł

680 000,00 zł

11

Fundacja HumanDoc

46/2019/M

Wsparcie systemu przeciwdziałania   przemocy domowej, ochrony ofiar i wzmocnienie programu terapii sprawców w   Gruzji

Gruzja

800 000,00 zł

1 158 000,00 zł

12

Caritas Polska

53/2019

Utworzenie i funkcjonowanie 8 świetlic integracyjnych   dla dzieci na Białorusi

Białoruś

1 235 251,00 zł

0,00 zł

13

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji   Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

57/2019

NAJWAŻNIEJSZY PIERWSZY KROK

Gruzja

728 448,50 zł

0,00 zł

14

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

61/2019

Rozwój turystyki wiejskiej w Dubasarii   Vechi w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe

Mołdawia

441 320,00 zł

0,00 zł

15

Urząd Marszałkowski Województwa   Podkarpackiego Kancelaria Zarządu

65/2019

Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych   - czwarta edycja projektu.

Ukraina

343 147,50 zł

0,00 zł

16

Fundacja Edukacja dla Demokracji

76/2019

Decentralizacja w praktyce II – uczymy   się od siebie nawzajem

Ukraina

350 096,00 zł

0,00 zł

17

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

87/2019/M

Zdrowo i lokalnie- zwalczanie i   zapobieganie niedożywieniu u dzieci do lat 5, kobiet w ciąży i karmiących,   Senegal.

Senegal

349 160,00 zł

407 034,00 zł

18

Fundacja "Polskie Centrum Pomocy   Międzynarodowej"

89/2019/M

Wsparcie programu kształcenia kadr i   rozwoju systemu ratownictwa medycznego oraz zwiększenie dostępu do usług   medycznych

Palestyna

665 830,00 zł

995 340,00 zł

19

iHELP Institute

94/2019/M

Rozwój potencjału operacyjnego służb   ratowniczych regionu zakarpackiego

Ukraina

330 044,00 zł

459 109,00 zł

20

iHELP Institute

95/2019/M

Rozwój potencjału grupy poszukiwawczo   ratowniczej Mołdawii zgodnie ze standardami ONZ

Mołdawia

353 352,50 zł

473 422,50 zł

21

Polski Zespół Humanitarny

98/2019

Transfer dobrych praktyk w diagnostyce,   leczeniu i nadzorze epidemiologicznym nad gruźlicą lekooporną na wschodzie   Ukrainy

Ukraina

393 330,00 zł

0,00 zł

22

Fundacja Inna Przestrzeń

105/2019

Rozwój nowoczesnego samorządu.   Przestrzeń / Planowanie / Partycypacja

Ukraina

225 980,00 zł

0,00 zł

23

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy   Staw

119/2019/M

Salome Tandale - Budowa Centrum Wsparcia   kobiet z Tandale - dzielnicy w Dar Es Salaam w Tanzanii

Tanzania

489 100,00 zł

699 240,00 zł

24

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

120/2019/M

Podniesienie jakości leczenia   chirurgicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w Lindi i Mtwara w Tanzanii.   Kontynuacja.

Tanzania

650 535,00 zł

780 665,00 zł

25

KALEJDOSKOP KULTUR

123/2019

Wolny Wybór - zwiększenie dostępu oraz   podniesienie jakości pomocy psychologicznej i psychotraumatologicznej na   Ukrainie

Ukraina

212 390,00 zł

0,00 zł

26

Związek Gmin Wiejskich Województwa   Podlaskiego

132/2019/M

Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo-produkcyjnego   dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi

Białoruś

674 002,00 zł

935 040,00 zł

27

Stowarzyszenie Podlaskie Smaki

135/2019

Smaki Białorusi: innowacyjne produkty   turystyczne sposobem na wszechstronny rozwój przedsiębiorczości wiejskiej

Białoruś

376 540,00 zł

0,00 zł

28

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

137/2019/M

Poprawa jakości kształcenia młodzieży w   zakresie nauk weterynaryjnych w Tanzanii poprzez poprawę warunków ich   nauczania.

Tanzania

516 994,00 zł

532 050,00 zł

29

Fundacja INNOVATIS

152/2019

Centra Kształcenia Praktycznego energią   dla rozwoju przedsiębiorczości w innowacyjnych gałęziach gospodarki

Ukraina

236 165,00 zł

0,00 zł

30

FUNDACJA ADRA POLSKA

159/2019

Poprawa dostępu do usług społecznych dla   grup defaworyzowanych w Gruzji - dzieci niepełnosprawnych

Gruzja

409 313,00 zł

0,00 zł

31

Polska Akcja Humanitarna

166/2019/M

Podnoszenie jakości życia poprzez   kompleksowy i przyjazny środowisku rozwój przedsiębiorczości w Południowej   Kenii

Kenia

825 156,00 zł

1 236 524,00 zł

32

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

176/2019/M

Mjanma – działania medyczno -   szkoleniowe oraz badania przesiewowe w Delcie Irawadi

Mjanma

778 655,00 zł

602 325,00 zł

33

Fundacja Most Solidarności

193/2019/M

Model usług społecznych i opieki   zdrowotnej w obwodzie donieckim na Ukrainie

Ukraina

672 000,00 zł

1 006 000,00 zł

 

RAZEM:

 

18 609 363,50 zł

 

16 095 415,50 zł

w górę

Tagi