Polska pomoc

Wyniki konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2015"

 

W ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2015” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje 56 projektów w łącznej wysokości 20 990 400 zł. Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Wszystkie podmioty, które złożyły wnioski projektowe w konkursie otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2015

Lp.

Nr projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kraj

Kwota dofinansowania (w zł)

AFRYKA WSCHODNIA

1

13

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Kontynuacja działań medyczno-edukacyjnych w Kakooge w Ugandzie.

Uganda (100%)

128 920

2

21

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii i Etiopii

Etiopia (44%), Kenia (56%)

782 552

3

41

Fundacja Kultury Świata

Szansa dla młodych w Bwaise. Edukacja zawodowa i wsparcie przedsiębiorczości w największym slumsie Kampali

Uganda (100%)

243 955

4

58

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii.

Tanzania (100%)

347 320

5

67

Fundacja Partners Polska

Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii.

Kenia (100%)

682 420

6

83

Fundacja Innovaid

Zwiększenie dostępu do wody pitnej dla ludności dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie poprzez modernizację pomp India Mark II w 57 studniach głębinowych.

Uganda (100%)

470 370

7

99

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

Etiopia (100%)

985 360

8

146

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Wiedza dla rozwoju. Tworzenie sprzyjających warunków nauki dla młodzieży szkół średnich Dar es Salaam w Tanzanii

Tanzania (100%)

419 172

9

296

Fundacja Artykuł 25

„Słońce dla rozwoju. Małe elektrownie słoneczne dla szkół średnich w północnej Tanzanii – w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających trwałość projektów elektryfikacji obszarów wiejskich”

Tanzania (100%)

255 501

10

356

Fundacja Partners Polska

WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii.

Kenia (100%)

596 450

11

394

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Rozwój sektora neurochirurgii i prewencja urazów w Burundi

Burundi (100%)

942 478

AUTONOMIA PALESTYŃSKA

12

305

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych poprzez wdrożenie efektywnego modelu produkcyjno-marketingowego, Palestyna

Autonomia Palestyńska (100%)

915 570

AZJA ŚRODKOWA

13

38

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Poprawa dostępu do wody pitnej poprzez wsparcie lokalnych komitetów wodnych na terenach wiejskich Kotliny Fergańskiej w Azja Środkowej i Tadżykistanie

Kirgistan (85%), Tadżykistan (15%)

942 355

14

200

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Wsparcie rozwoju edukacji komputerowej młodzieży szkolnej w Azji Środkowej II

Kirgistan (100%)

241 660

15

297

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Siła kobiet w Klubach Kobiet. Przedsiębiorczość w praktyce

Tadżykistan (100%)

199 975

16

419

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Woda źródłem zmian – kontynuacja. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górnym Badachszanie, Tadżykistan

Tadżykistan (100%)

199 995

BIAŁORUŚ

17

16

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

"Rozprzestrzenianie chorób zakaźnych można powstrzymać - działajmy wspólnie"- program dla Białorusi

Białoruś (100%)

286 950

18

39

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w zapisach Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych" - program dla Białorusi

Białoruś (100%)

285 890

19

98

Fundacja po DRUGIE

Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi.

Białoruś (100%)

398 910

20

110

Polski Czerwony Krzyż

Młodzi przeciwko HIV - wzmocnienie kompetencji Białoruskiego Czerwonego Krzyża w zakresie edukacji o HIV/AIDS w obwodzie brzeskim i grodzieńskim

Białoruś (100%)

244 100

21

235

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców - miejsce aktywizacji społecznej i zawodowej

Białoruś (100%)

122 780

22

342

Fundacja "Wschód"

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Białoruś (100%)

334 960

23

417

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Puchowicze-Svir-Komarovo 2.0: Partnerstwo lokalnych NGO i publicznych instytucji na rzecz rehabilitacji niepełnosprawnych umysłowo na Białorusi; Adaptacja modelu wypracowanego w Svirze do potrzeb innych placówek

Białoruś (100%)

251 170

GRUZJA

24

17

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji

Gruzja (100%)

203 676

25

56

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

Mogę na Ciebie liczyć!

Gruzja (100%)

249 211

26

62

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Implementacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych warunkiem aktywizacji zawodowej i społecznej - Gruzja

Gruzja (100%)

301 260

27

71

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Nauka modelowania hydraulicznego przeciw powodziom - 1 stopień- przygotowanie do wdrożenia Dyrektywy UE nr 2007/60WE

Gruzja (100%)

563 570

28

155

Fundacja ICAD - Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju

Rozwój turystyki szansą dla regionu. Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti

Gruzja (100%)

161 521

29

229

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zbieractwo roślin leczniczych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy Gruzji

Gruzja (100%)

246 870

30

236

Miasto Poznań

Jakość w turystyce. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi w celu ulepszania usług turystycznych.

Gruzja (100%)

155 515

31

267

Fundacja Microfinance Centre (MFC)

Promujmy mikroprzedsiębiorczość! Konkurs na mikroprzedsiębiorców roku w Gruzji

Gruzja (100%)

136 414

32

413

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Social Slow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych z ośrodka TEMI

Gruzja (100%)

243 895

33

448

Stowarzyszenie Na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

Mam Prawo! Transfer nowoczesnych programów i metod edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni

Gruzja (100%)

530 200

MOŁDAWIA

34

11

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii

Mołdawia (100%)

147 040

35

19

Fundacja "Wschód"

Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii

Mołdawia (100%)

773 420

36

28

Ośrodek Współpracy Europejskiej

Agroturystyka inwestycją w rozwój. Budowanie potencjału doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mołdawii poprzez agroturystykę.

Mołdawia (100%)

259 115

37

57

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Przedsiębiorczość i doradztwo rolnicze w rozwoju mołdawskiej wsi.

Mołdawia (100%)

878 260

38

66

Fundacja "Wschód"

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii

Mołdawia (100%)

898 540

39

107

Fundacja Puszczy Rominckiej

Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi

Mołdawia (100%)

189 840

40

165

Sejmik Województwa Pomorskiego/PODR Oddział w Starym Polu

Innowacje techniczno-technologiczne w gospodarstwach rolnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mołdawii

Mołdawia (100%)

466 260

41

273

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Partnerstwo dla modernizacji pszczelarstwa w Mołdawii

Mołdawia (100%)

223 726

42

364

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Zwiększenie kompetencji Mołdawskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny

Mołdawia (100%)

153 215

43

388

TERRA HUMANA

Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii - II etap

Mołdawia (100%)

284 762

44

423

Fundacja Polityki Rozwojowej

Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași

Mołdawia (100%)

199 820

UKRAINA

45

50

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Młodzi z inicjatywą 3 – Praktyczne zastosowanie narzędzi kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

Ukraina (100%)

374 100

46

55

Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie.

Ukraina (100%)

464 102

47

72

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Ukraina (100%)

299 900

48

100

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych.

Ukraina (100%)

291 994

49

139

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich.

Ukraina (100%)

107 908

50

158

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego

Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków - wsparcie programu Miasta Lwów

Ukraina (100%)

234 375

51

306

Instytut Energetyki

Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań komunalnych

Ukraina (100%)

247 400

52

307

Fundacja Polityki Rozwojowej

Zaprojektuj zmianę: rewitalizacją przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy

Ukraina (100%)

242 080

53

317

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Bezpieczna woda - doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim

Ukraina (100%)

255 834

54

328

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania

Ukraina (100%)

415 167

55

363

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim

Ukraina (100%)

200 532

56

462

Instytut Rozwoju Miast

Utworzenie Youth Enterpreneurship Incubator we Lwowie

Ukraina (100%)

312 065

              Lista projektów rezerwowych

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 274 poprawne pod względem formalnym wnioski projektowe o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania 92 877 875 zł. Pozytywną ocenę komisji konkursowej uzyskało 106 projektów. MSZ przyznało dotację na realizację 56 najlepiej ocenionych projektów. Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na konkurs 50 projektów zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Projekty te mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z wnioskodawców, któremu przyznano dotację.

Do zgłaszania ofert w odpowiedzi na konkurs uprawnione były: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne. Projekty musiały odpowiadać wymogom regulaminu konkursu oraz założeniom przedstawionym w Planie współpracy rozwojowej w 2015 r.

Projekty będą realizowane w 12 krajach priorytetowych programu polskiej pomocy rozwojowej. Do krajów Partnerstwa Wschodniego będzie adresowanych 40 projektów, z tego 7 na rzecz Białorusi, 10 na rzecz Gruzji, 11 na rzecz Mołdawii i 12 na Ukrainie. 4 projekty będą zrealizowane w krajach Azji Środkowej  - Kirgistanie i Tadżykistanie. Dofinansowanie uzyskał również jeden projekt dla Autonomii Palestyńskiej. 11 projektów będzie realizowanych w Afryce Wschodniej – w Burundi, Etiopii, Kenii, Tanzanii i Ugandzie.  

Ponadto w 2015 r. będą wdrażane drugie moduły 5 projektów rozwojowych wyłonionych w konkursie "Polska pomoc rozwojowa 2014". Na te inicjatywy, realizowane na rzecz Gruzji, Kenii, Tanzanii i Ukrainy, MSZ przeznaczy łącznie 2 101 173 zł.

 

w górę