Polska pomoc

Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2018"

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Edukacja globalna 2018” dofinansowanie otrzymuje 11 ofert. Łączna wartość dotacji w roku 2018 wyniesie 1 500 000 zł, 1 760 198 zł w 2019 roku i 1 125 731 zł w 2020 roku.  Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

 

Oferenci, których projekty zostały wskazane do dofinansowania w konkursie otrzymają indywidualne pisemne powiadomienia.

 

L.p.

numer projektu

nr zadania

oferent

tytuł projektu

kwota dotacji na

I moduł

kwota dotacji na II moduł

kwota dotacji na III moduł

Zadanie I   (Przeprowadzenie procedury regrantingu na inicjatywy z zakresu edukacji   globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje   pozarządowe (pkt 3.1.1) Regulaminu) w miejscowościach liczących mniej niż 500   tys. Mieszkańców

1.

414/2018/M3

Zadanie I

(trzy moduły)

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Edukacja Globalna 2018-2020 Regranting   dla organizacji pozarządowych

600 000,00  zł               

600 000,00 zł

600 000,00 zł

Zadanie II Działania   mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych   skierowane do szerokiej publiczności, w tym działania mające na celu   popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju

2.

415/2018

Zadanie II

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Naprawmy modę!  - kampania informacyjno – edukacyjna na   rzecz zrównoważonej produkcji ubrań i butów

80 120,00 zł

-

-

3.

440/2018/M3

Zadanie II       (trzy moduły)

Fundacja Human DOC       

Międzynarodowy Festiwal Filmów   Dokumentalnych HumanDOC

200 000,00 zł

299 986,00 zł               

299 986,00 zł

Zadanie III Inicjatywy   edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem   multiplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych   nauczycieli

4.

443/2018/M3

Zadanie III      (trzy moduły)

Fundacja "Krzyżowa" dla   Porozumienia Europejskiego

Nasz wspólny świat - edukacja globalna   dzieci

103 660,00 zł

151 270,00 zł

138 105,00 zł

5.

435/2018/M3

Zadanie III      (trzy moduły)

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

Źródła skutecznej edukacji globalnej

121 380,00 zł

180 480,00 zł

87 640,00 zł

6.

431/2018/M2

Zadanie III (dwa moduły)    

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK     

Globalnie - Odpowiedzialnie -   Skutecznie

88 500,00 zł

96 685,00 zł

-

7.

436/2018/M

Zadanie III      (dwa moduły)

Fundacja Human DOC

Wprowadzenie edukacji globalnej do   systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii               

123 300,00 zł

183 250,00 zł

-

Zadanie IV   Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze   źródeł innych niż budżet RP

8.

444/2018/M

Zadanie IV 

Fundacja Instytut Wydawniczy Książka i   Prasa

Sprawiedliwa elektronika

54 880,00 zł

63 947,00 zł

 

9.

423/2018/M

Zadanie IV    

 (dwa moduły)

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Ekonomiczna edukacja globalna o   zadłużeniu. Wszyscy mamy długi: duzi, mali, na Północy i Południu

40 050,00 zł

53 470,00 zł

-

10.

451/2018/M

Zadanie IV

(dwa moduły)

Towarzystwo Edukacji Antydyskrymina-

cyjnej

Uczymy (się) o edukacji globalnej.   Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego

47 870,00 zł

70 830,00 zł               

-

11.

417/2018/M

Zadanie IV    

(dwa moduły)

Grupa Zagranica

Agenda 2030 w kontekście spójności   polityki na rzecz rozwoju - informacja i edukacja                

40 240,00 zł

60 280,00 zł

-

 

 Poniżej przedstawiamy listę ofert rezerwowych. Oferty z listy rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku niezawarcia umowy dotacji na realizację zadania publicznego z oferentem, którego oferta została rekomendowana do dofinansowania.

 

L.p.

numer projektu

nr zadania

oferent

tytuł projektu

Kwota I moduł

 

Kwota II moduł

Kwota III moduł

1

438/2018/M3

Zadanie I           (3 moduły)

Stowarzyszenie Odra - Niemen

Globane   spojrzenie. Regranting w zakresie Edukacji Globalnej

600   000,00 zł

600 000, 00 zl

600 000, 00 zl

2

456/2018

Zadanie nr II

Klub Inteligencji   Katolickiej

Post-turysta   2018 - działania na rzecz odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki

80   040,00 zł

-

-

3

439/2018/M3

Zadanie   II       (3 moduły)

Fundacja Human DOC

Cykl   telewizyjnych i internetowych reportaży z edukacji globalnej

150   000,00 zł

225 000, 00 zł

225 000,00 zł

4

461/2018

Zadanie nr II

Fundacja Ari Ari

Wszyscy   jesteśmy uchodźcami. Filmowa edukacja globalna.

102   100,00 zł

-

-

5

441/2018/M3

Zadanie   III          (3 moduły)

Fundacja Centrum Edukacji   Obywatelskiej

Klimat   to temat! Edukacja globalna na rzecz zagadnienia zmiany klimatu w perspektywie   Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach systemu edukacji formalnej

109   000,00 zł

162 880,00 zł

162 200,00 zł

6

442/2018/M3

Zadanie   III      (3 moduły)

Fundacja Centrum Edukacji   Obywatelskiej

Globalnie-lokalnie   o migracjach - migracje jako punkt wyjścia do uczenia w szkole podstawowej o   globalnych współzależności i wyzwaniach w perspektywie Celów Zrównoważonego   Rozwoju

117   396,00 zł

151 060,00 zł

155 881,00 zł

7

416/2018/M

Zadanie   III      (2 moduły)

Fundacja Edukacja dla   Demokracji

E-globalna   na  nowej podstawie

 94   526,00 zł

141 752,00 zł

-

 

 

w górę