Polska pomoc

Wynik naboru wniosków dotyczących zadań "Pomoc zagraniczna 2009 r. - działania publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych"oraz "Edukacja rozwojowa 2009"

Informacja o wynikach naboru wniosków na realizację zadania
„Pomoc zagraniczna 2009 r. - działania
publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych" przeprowadzonego zgodnie z zaproszeniem
Ministra Spraw Zagranicznych RP z dnia 10 marca 2009 r.
oraz  zadania „Edukacja rozwojowa 2009" przeprowadzonego zgodnie z  zaproszeniem Ministra Spraw Zagranicznych RP
ogłoszonym we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 maja 2009 r. skierowanym do publicznych szkół wyższych, jednostek
naukowo-badawczych i jednostek samorządu terytorialnego.

OBWIESZCZENIE NR 5

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 9 lipca 2009 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia wykaz jednostek, którym według ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przyznano dotację na realizację zadań zleconych, wraz z kwotami dotacji przyznanymi poszczególnym jednostkom.

z up. Ministra Spraw Zagranicznych

PODSEKRETARZ STANU

Jacek Najder

 

 

 

Zestawienie dotacji celowych (plik PDF)

w górę

Tagi