Polska pomoc

Wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w Tunezji

 

23 października br. w Tunezji odbędą się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego.

Zgodnie z założeniami wypracowanymi przez Najwyższą Instancję Niezależną ds. Wyborów (NI), wszystkie partie polityczne, kandydaci niezależni występujący samodzielnie oraz w ramach zbiorowych list kandydatów niezależnych, powinni mieć jednakowy dostęp do środków masowego przekazu oraz możliwości prowadzenia kampanii wyborczej. Obowiązujące prawo zabrania zewnętrznych źródeł finansowania kampanii politycznej, a środki do jej prowadzenia wszyscy, w jednakowy sposób otrzymują od państwa. Kampanię wyborczą zorganizowano w sposób mający zapewnić równość szans 130 partiom oraz setkom kandydatów niezależnych. Jednak wiadomo, że największe szanse na wejście do Konstytuanty ma 9 partii politycznych, które mogą uzyskać ponad 1% głosów. Do najpoważniejszych kandydatów należą:  islamska partia Ennahdha, Postępowa Partia Demokratyczna (PDP), Ettakatol (Demokratyczne Forum na rzecz Pracy i Wolności) oraz Kongres na Rzecz Republiki. Aby zapewnić spokojny przebieg wyborów rząd skierował do ich ochrony ponad 20 tys. żołnierzy oraz prawie 20 tys. funkcjonariuszy policji i gwardii narodowej. Siły te, składające się głownie z młodych ludzi z nowego naboru, zostały w przyśpieszonym tempie odpowiednio przeszkolone. Warto dodać, że Tunezyjczycy na polskie wybory parlamentarne przysłali swoich obserwatorów, których zadaniem było zapoznanie się z polskimi procedurami w celu ewentualnego przeniesienia naszych doświadczeń na grunt swego kraju. Politycy tunezyjscy studiują polskie wzory transformacji ustrojowej, które mogą być przydatne w procesie budowy demokratycznych instytucji państwa prawa.

w górę

Tagi