Polska pomoc

Wsparcie działań Światowego Programu Żywnościowego w Afganistanie

Okres zimy jest dla mieszkańców Afganistanu czasem szczególnie trudnym. Ze względu na obfite opady śniegu oraz temperaturę spadającą do około -20⁰ C Afgańczycy zamieszkujący w bezpośrednim sąsiedztwie Kabulu doświadczają niedoboru żywności i podstawowych środków do życia.

Według słów Julie Martinez, pracowniczki Światowego Programu Żywnościowego (WFP) w Afganistanie "W nieformalnych osiedlach powstających w okolicach Kabulu zamieszkuje od kilku do ponad 6 tys. osób. Byłam świadkiem tego jak wiele rodzin żyje w fatalnych warunkach szczególnie odczuwalnych w czasie ciężkich miesięcy zimowych".

W roku 2012 w ramach wpłat do budżetów międzynarodowych organizacji i funduszy humanitarnych MSZ przekazało 1 mln PLN w celu wsparcia działań Światowego Programu Żywnościowego w Afganistanie. Środki pochodzące z Polski wykorzystane zostały na zakup herbatników o wysokiej zawartości składników energetycznych, które wielu osobom pomogą w przetrwaniu mroźnych miesięcy zimowych. "Dzięki hojnemu wsparciu donatorów takich jak Polska WFP może świadczyć ratującą życie pomoc w sytuacji kryzysu." - konkluduje Martinez.

Poniższe podziękowania za wsparcie działań prowadzonych przez Światowy Program Żywnościowy w Afganistanie zostało nagrane w Kabulu podczas załadunku produktów zakupionych dzięki polskiej kontrybucji finansowej. 

w górę

Tagi