Polska pomoc

Wpłata na działania UN OCHA w Mjanmie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczy 1,5 mln PLN celem wsparcia działań humanitarnych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) w Mjanmie (Birmie).

Wpłata stanowi uzupełnienie wcześniejszych inicjatyw MSZ na rzecz współpracy rozwojowej i demokracji w tym kraju, tj. wizyty Podsekretarza Stanu MSZ Krzysztofa Stanowskiego w Mjanmie we wrześniu 2011 r. i jego spotkania z Aung San Suu Kyi, liderką Narodowej Ligi na rzecz Demokracji, a także wizyty młodych birmańskich opozycjonistów w dniach 12-19 grudnia br.

Biuro NZ ds. Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za koordynację międzynarodowej pomocy humanitarnej. Zajmuje się również monitorowaniem sytuacji humanitarnej w wielu regionach świata narażonych na kryzysy humanitarne oraz wzmocnieniem narodowych i lokalnych systemów zarządzania kryzysowego.

w górę

Tagi