Polska pomoc

Wolontariat zagraniczny MSZ

Założeniem wolontariatu zagranicznego MSZ jest wsparcie projektów pomocowych realizowanych na rzecz krajów rozwijających się i przechodzących transformację społeczno-gospodarczą, a także uwrażliwienie społeczeństwa polskiego na problemy tych krajów. Według badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w listopadzie 2007 r., do preferowanych sposobów wspierania przez Polskę rozwoju krajów biedniejszych należy praca wolontariuszy (obok umożliwiania studentom z tych krajów studiowania w Polsce, inwestycji polskich firm, a także większego otwarcia polskiego rynku na produkty z krajów rozwijających się).

Wolontariuszem może zostać osoba:

  • pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie,
  • z wykształceniem minimum średnim,
  • znająca język kraju przyjmującego lub inny pozwalający na komunikację w środowisku realizacji projektu,
  • bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w danym projekcie wolontariatu zagranicznego,
  • która, skontaktuje się z organizacją wysyłającą i wspólnie z nią przystąpi do konkursu przedstawiając swój projekt.

Więcej informacji na ten temat w dziale Jak zostać wolontariuszem.

Wszelkie dodatkowe wymagania odnośnie kompetencji wolontariuszy będą podyktowane specyfiką potrzeb organizacji przyjmujących i traktowane indywidualnie.

Praca wolontariusza w projekcie pomocowym za granicą trwa minimum 3 miesiące. Dzięki dotacji MSZ wolontariusz biorący udział w programie nie musi martwić się o żadne dodatkowe koszty takie jak ubezpieczenie, czy koszty związane z podróżą. Poza tym wolontariusz ma zapewnione szkolenia i kursy, które mają na celu odpowiednie przygotowanie do pracy w danym projekcie.

Więcej informacji na ten temat w dziale Co zapewnia program.

Po powrocie do kraju wolontariusze będą mogli realizować inicjatywy edukacyjne w Polsce (o ile były one przewidziane we wniosku projektowym), które powinny im ułatwić podzielenie się w swoim środowisku doświadczeniami z pracy wolontariackiej. W przygotowaniu i przeprowadzeniu inicjatywy edukacyjnej pomaga wolontariuszowi mentor.

w górę

Tagi