Polska pomoc

"Wolontariat polska pomoc 2009" - spotkanie informacyjne

Departament Współpracy Rozwojowej zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie na realizację zadania Wolontariat polska pomoc 2009, a także dla osób zainteresowanych wolontariatem zagranicznym.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego br. w godzinach 12.30-15.30 w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa, Al. Szucha 23.

W pierwszej części spotkania zostaną omówione założenia konkursu i najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku projektowego. Następnie pracownicy Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ będą odpowiadać na pytania uczestników. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami konkursowymi przed przybyciem na spotkanie.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 13 lutego br. do godz. 15.00 na adres e-mail: wolontariat@msz.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • w przypadku przedstawiciela ogranizacji - nazwę organizacji oraz pełnioną w niej funkcję
  • w przypadku potencjalnego wolontariusza - nazwę organizacji, z którą planuje podjęcie współpracy 
  • ewentualnie pytanie/a związane z Programem i/lub konkursem

Potwierdzenia, wraz ze szczegółowymi informacjami dot. spotkania, zostaną przesłane drogą elektroniczną 16 lutego br.

Więcej informacji nt. programu "Wolontariat polska pomoc" zamieszczamy na stronie www.polskapomoc.gov.pl/wolontariat

w górę

Tagi