Polska pomoc

Wizyta studyjna przedstawicieli Ukrainy- jak usługi społeczne działają w Polsce?

14 września 2019 r. zakończyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie”. Wzięło w niej udział piętnastu przedstawicieli ośmiu hromad z obwodu czernihowskiego. Liderzy zmian, jak sami siebie określają, przyjechali do Polski, aby przyjrzeć się pracy swoich kolegów w zakresie świadczenia pomocy społecznej na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

Wizytę studyjną rozpoczął wykład Mirosława Olczaka pt. „System pomocy społecznej w Polsce”. Zapoznał on uczestników z podziałem zadań z zakresu pomocy społecznej w Polsce. Przedstawiciele hromad mieli możliwość zobaczyć, jak polski system funkcjonuje w praktyce. Odwiedzili gminę Tłuszcz, gminę Sokoły oraz powiat Wysokie Mazowieckie, gminę i powiat Mońki, gminę Korycin, a także Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Uczestnicy byli pod wrażeniem organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza realizowanej przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wizyta studyjna pokazała, że każda z gmin i powiatów jest inna, ma swoje problemy i dlatego realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej w różny sposób. Wszystkim jednak przyświeca jedno motto: „Dla ludzi i przez ludzi!”.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

w górę

Tagi