Polska pomoc

Wiceminister Joanna Wronecka na nieformalnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej

Ministrowie dyskutowali w Brukseli o przyszłym kierunku współpracy rozwojowej prowadzonej przez UE na rzecz krajów rozwijających się.

– Wypracowane rozwiązanie powinno przynieść rzeczywistą wartość dodaną oraz najlepiej służyć zarówno interesom UE, jak i krajów partnerskich – powiedziała wiceminister Joanna Wronecka. Ministrowie dyskutowali na temat przyszłości stosunków UE-Afryka po wygaśnięciu w 2020 roku Umowy z Kotonu. Omówili ponadto zaangażowanie Unii we wspieranie rozwoju gospodarczego krajów afrykańskich oraz rozmawiali o budowaniu i utrwalaniu pokoju i stabilności. – Kwestie demograficzne i społeczne, jak również pokoju i bezpieczeństwa, powinny być postrzegane jako priorytety w relacjach Unii Europejskiej z Afryką, jako że mają bezpośredni wpływ na sytuację na terytorium Unii Europejskiej – dodała wiceszefowa MSZ. 

Podczas dyskusji na temat nowego Europejskiego Konsensusu na rzecz Rozwoju wiceminister Joanna Wronecka podkreśliła, że jednym z jego ważniejszych aspektów jest dążenie do lepszej koordynacji działań rozwojowych i pomocy humanitarnej. 

W trakcie spotkania ministrowie wyrazili także poparcie dla realizowanych i planowanych działań pomocowych na rzecz krajów pochodzenia i tranzytu migrantów. Dyskutowali również na temat Zewnętrznego Planu Inwestycyjnego, którego celem będzie pobudzenie inwestycji zagranicznych w tych państwach. 

w górę

Tagi