Polska pomoc

Wiceminister Andrzej Papierz na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej w Brukseli

22 maja wiceminister Andrzej Papierz wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej państw członkowskich UE w Brukseli.

Jednym z ważniejszych tematów dyskusji była przyszłość instrumentów finansowania działań zewnętrznych UE. Ministrowie omówili przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję finansowania polityki zagranicznej UE w przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych. Polska delegacja podkreślała potrzebę nadania wysokiego priorytetu współpracy z krajami sąsiedztwa Unii, w tym z państwami Partnerstwa Wschodniego: „Nowa architektura finansowa powinna przede wszystkim stanowić odpowiedź na wyzwania stojące przed Europą. Źródłem wielu z nich jest obszar sąsiedztwa. Europejska Polityka Sąsiedztwa powinna pozostać zasadniczym priorytetem dla Unii, zgodnie ze  Strategią Globalną UE”, podkreślił minister Papierz.

Podczas posiedzenia Rady ministrowie dyskutowali również na temat przyszłości współpracy UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku po wygaśnięciu w 2020 roku Umowy z Kotonu oraz Funduszu Powierniczego Unii Europejskiej na rzecz stabilizacji oraz walki z podstawowymi przyczynami nielegalnej migracji w Afryce.

w górę

Tagi