Polska pomoc

W Warszawie o polsko-amerykańskich projektach rozwojowych

Kraje Partnerstwa Wschodniego są głównym odbiorcą polskiej pomocy. Kierujemy do nich około 50 procent całości dwustronnej pomocy rozwojowej – podkreśliła podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w trakcie spotkania z Danielem Rosenblumem, koordynatorem amerykańskiej pomocy rozwojowej w krajach Europy i Eurazji w Departamencie Stanu.

Głównym tematem rozmów, które miały miejsce 25 października 2013 r. w Warszawie był listopadowy szczyt Partnerstwa Wschodniego oraz wsparcie dla wspólnych polsko-amerykańskich inicjatyw na rzecz krajów PW.

Wiceminister Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że obecnie uwaga całej Unii Europejskiej skupiona jest na listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Amerykański dyplomata zwrócił uwagę, że zbliżający się szczyt ma ogromne znaczenie dla rozwoju stosunków z krajami PW oraz potwierdził zbieżność amerykańskiej i unijnej oceny rozwoju sytuacji politycznej w tych krajach.

Wiceszefowa polskiej dyplomacji wyraziła nadzieję, że decyzje, które tam zapadną pozwolą na zacieśnienie współpracy z krajami PW i przyspieszą w nich procesy reform demokratycznych.

w górę

Tagi