Polska pomoc

W Bernie o polsko-szwajcarskiej współpracy na rzecz rozwoju

Działania rozwojowe w krajach Partnerstwa Wschodniego (PW), zaangażowanie na rzecz wsparcia demokracji oraz przyszły kształt współpracy rozwojowej po roku 2015 były głównymi tematami polsko-szwajcarskich konsultacji z udziałem podsekretarz stanu w MSZ Pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, które odbyły się w dniu 23 października 2013 r. w Bernie.

Pani Minister Pełczyńska-Nałęcz i Ambasador Martin Dahinden, Dyrektor Generalny Szwajcarskiej Agencji Rozwojowej (ang. Swiss Development Cooperation, SDC) rozmawiali o możliwych obszarach współpracy w ramach działań pomocowych Polski i Szwajcarii na Ukrainie i w Kirgistanie. W kontekście nadchodzącego Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie za szczególnie ważne uznali dalsze wspieranie wysiłków transformacyjnych w krajach PW.

Dokonując przeglądu programów pomocy rozwojowej Szwajcarii i Polski, z satysfakcja odnotowali podobieństwa priorytetów, wśród których najważniejsze to wspieranie i promocja demokracji jako ważnego elementu rozwoju oraz działania na rzecz poprawy warunków życia (np. dostępu do wody pitnej) społeczności lokalnych np. w krajach Azji Centralnej - Kirgistan i Tadżykistan.

Wśród poruszonych w czasie konsultacji tematów znalazła się również problematyka Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (ang. European Endowment for Democracy, EED) oraz agendy rozwojowej po 2015 roku.

Mam nadzieję, że będziemy kontynuować dialog nad kształtem współpracy rozwojowej po 2015 r. zarówno w kontaktach bilateralnych, jak i na forum organizacji międzynarodowych, tj. ONZ i DAC OECD, którego Polska jest od wczoraj członkiem – dodała na zakończenie Pani Minister.

w górę

Tagi