Polska pomoc

Udział wiceministra M. Przydacza w konferencji darczyńców Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Druga doroczna konferencja poświęcona była współpracy pomiędzy darczyńcami a EBI na rzecz osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), przyjętych przez ONZ w 2015 r.

Wiceminister Marcin Przydacz podkreślił rolę, jaką pełnią międzynarodowe banki rozwoju w mobilizacji dodatkowego finansowania służącego realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przypomniał o współpracy między Polską a EBI na rzecz realizacji urzeczywistniania polskich priorytetów w tym obszarze: wspierania transformacji energetycznej w krajach Partnerstwa Wschodniego poprzez Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund oraz radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z kryzysem migracyjnym poprzez Inicjatywę Wzmocnienia Gospodarczego (Economic Resilience Initiative). – Współpraca z EBI oferuje świetną platformę dialogu między dawcami i beneficjentami pomocy oraz krajami, w których działa Bank – ocenił wiceminister Przydacz. Jak dodał, dzięki dekadom inwestycji ukierunkowanych na rezultaty, zgodnych z unijnymi standardami, EBI jest naturalnym partnerem Polski we współpracy rozwojowej.

Wiceminister Przydacz spotkał się również z prezesem EBI Wernerem Hoyerem. Tematem rozmów była współpraca Polski z bankiem również w kontekście udziału polskich firm w projektach EBI.

W czasie swojej wizyty wiceminister Marcin Przydacz odbył także spotkania z przedstawicielami rządu Luksemburga. Podczas rozmowy ze swoim odpowiednikiem w MSZ Olivierem Maesem strony zgodziły się, że zaangażowanie w regionie Bałkanów Zachodnich pozostaje kwestią priorytetową, a perspektywa europejska dla krajów regionu powinna być realna.

Wiceminister spraw zagranicznych rozmawiał również z doradcą dyplomatycznym premiera Luksemburga Patrickiem Hemmerem. Rozmówcy poruszyli m.in. temat wyzwań związanych z konfrontacyjną polityką Rosji.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. MSZ

w górę

Tagi