Polska pomoc

Trwa nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha 2019/2020

Celem Programu stypendialnego im. Stefana Banacha jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Patronem programu  jest Stefan Banach, wybitny polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanej analizą funkcjonalną. Program jest realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

Aktualna oferta programu skierowana jest do studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan). W związku z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim o stypendia mogą ubiegać się również studenci z krajów Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia).

Program umożliwia studia II stopnia (studia magisterskie) na polskich uczelniach, wraz ze stypendium, w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Stypendyści, którzy wybiorą studia na uczelniach publicznych będą zwolnieni z opłat za kształcenie. W zależności od potrzeb kandydatów studia będą poprzedzone miesięcznym kursem językowo-adaptacyjnym lub rocznym kursem przygotowawczym do rozpoczęcia nauki w Polsce.

Szczegóły oferty wraz z regulaminem programu zostały opublikowane na stronie: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha/ogloszenie

Zgłoszenia do udziału w programie należy nadsyłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

w górę

Tagi