Polska pomoc

Szkolenie dla mołdawskich policjantów pionu kryminalnego

W dniach 6-9 października 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się szkolenie dla 10 funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach komponentu Zwalczanie przestępczości na szczeblu regionalnym w projekcie pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości współfinansowanym w ramach Planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

Podczas szkolenia poruszono zagadnienia związane m.in. z oględzinami miejsca zdarzenia, pomocą pokrzywdzonym w wyniku przestępstw w polskim procesie karnym, realizacji czynności w sprawie zaginięć i modelem postępowania karnego w polskim systemie prawa oraz kwestie związane z ochroną świadka koronnego. Dodatkowo mołdawscy funkcjonariusze złożyli wizytę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku, gdzie została im przedstawiona rola biegłego w polskim postępowaniu przygotowawczym.

Podczas ostatniego dnia szkolenia funkcjonariusze mołdawscy mieli okazję obserwować symulację zatrzymań niebezpiecznych przestępców we współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji (SPAP), a także uczestniczyć w warsztatach terenowych ilustrujących współpracę ze Strażą Graniczną.

w górę

Tagi