Polska pomoc

Szkolenie dla afgańskiej straży pożarnej

W dniach od 3 do 16 grudnia 2012 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się „Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo-gaśniczej i prewencji”, w którym udział wzięło 20 strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu.

W ramach projektu, sfinansowanego ze środków programu "Polska pomoc 2012", afgańscy strażacy zostali przeszkoleni m.in. z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Zapoznali się także z organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym oraz w pracowniach praktycznych i laboratoriach.

Kulminacyjnym punktem szkolenia były wspólne, polsko-afgańskie ćwiczenia przeprowadzone w trudnych, zimowych, warunkach atmosferycznych. Podczas ćwiczeń realizowane były dwa scenariusze: pożar samochodu osobowego i zderzenie samochodu osobowego z płonącą cysterną kolejową.

W ramach przedsięwzięcia ratownicy z Afganistanu otrzymali także specjalistyczny sprzęt strażacki (m.in. zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego i ubrania specjalistyczne) dzięki któremu możliwy będzie wzrost skuteczności ich działań.

Przeprowadzone szkolenie przyczyni się do wzrostu kompetencji służb publicznych w Afganistanie, pozwalając na podniesienie efektywności wykonywania zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Przeczytaj również o drugiej edycji szkolenia dla afgańskich strażaków.

w górę

Tagi