Polska pomoc

Szkoła Letnia – Druga Dolnośląska Inicjatywa Edukacyjna dot. Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju

W dniach 6-15 lipca 2009 r., w międzynarodowym centrum edukacji pozaszkolnej - Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, odbędzie się Druga Dolnośląska Inicjatywa Edukacyjna dotycząca Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju - Szkoła Letnia.

Do Szkoły Letniej zaproszeni są studenci i młodzi pracownicy naukowi zainteresowani działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i demokratyzacji oraz osoby zaangażowane w działania w trzecim sektorze, edukacji, mediach, sferze biznesowej.

Dzięki temu przedsięwzięciu uczestnicy będą mogli:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu problemów globalnych współczesnego świata;
  • poznać zagadnienia związane z gospodarczymi, kulturowymi i genderowymi uwarunkowaniami rozwoju;
  • zrozumieć ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej praktyczne zastosowanie
    w krajach globalnego Południa, a także pojęcia sprawiedliwego handlu i świadomego konsumeryzmu.

Projekt zostanie przeprowadzony pod opieką trenerów i wykładowców z: Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacji Centrum Zmiany Społecznej, Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych, Fundacji Przestrzeń Kobiet oraz dwóch uczelni wyższych - Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Zgłoszenia należy kierować na adres anna.jamroz@silesius.org.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.silesius.org.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.silesius.org.pl.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2009.

w górę

Tagi