Polska pomoc

Szef MSZ z obserwatorami wyborów prezydenckich na Ukrainie

Minister Radosław Sikorski podczas poniedziałkowego spotkania podziękował uczestnikom misji obserwacyjnej, którzy z ramienia OBWE monitorowali przebieg majowych wyborów prezydenckich na Ukrainie.

- Pełniąc rolę obserwatorów staliście na straży zasad demokratycznych na Ukrainie. Bez waszego udziału świat, by się o tym nie dowiedział. Swoją rolę wykonaliście doskonale – ocenił minister. - Ukraina zdała ten test – zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Minister Sikorski podkreślił, że Polska wysłała w czasie ostatnich wyborów na Ukrainie 25 maja br. ponad 100 obserwatorów. - To jeden z największych kontyngentów pośród wszystkich krajów OBWE - dodał. Minister Sikorski gratulował również pracownikom Fundacji Solidarności Międzynarodowej zorganizowania tak dużej misji obserwacyjnej.

W trakcie spotkania minister Radosław Sikorski wręczył odznakę honorową „Bene Merito” prezesowi Fundacji Solidarności Międzynarodowej Krzysztofowi Stanowskiemu. Fundacja to instytucja, której działalność poświęcona jest promocji demokracji w różnych regionach świata, nie tylko w krajach Partnerstwa Wschodniego.

- Nagrodę została ustanowiona, aby uhonorować najbardziej zasłużonych dla umacniania roli Polski w świecie - przypomniał szef MSZ. - Mało jest osób, które tak zasługują na tą nagrodę, jak Krzysztof Stanowski – ocenił Radosław Sikorski. Minister podkreślił przy tym, że Krzysztof Stanowski, b. wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej i MSZ, kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, był zaangażowany w walkę o niepodległą Polskę, a także budowę i umacnianie jej struktur.

Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej był współzałożycielem struktur podziemnej Solidarności. Przez wiele lat angażował się w pomoc rozwojową i promowanie polskich doświadczeń demokratyzacyjnych. - Jestem szczególnie wdzięczny za promowanie polskich doświadczeń demokratycznych - powiedział minister Sikorski, doceniając przy tym pracę Krzysztofa Stanowskiego nad pierwszą Ustawą o polskiej pomocy rozwojowej. Dodał, że polskie doświadczenia transformacji ustrojowej są obecnie szczególnie cenione na świecie.

w górę

Tagi