Polska pomoc

Studenci architektury uczą się współpracy z samorządami zjednoczonych gromad terytorialnych

Dzięki Polskiej pomocy Fundacja Inna Przestrzeń we współpracy z organizacją „Hadiacz Drużnyj” przeprowadziła cykl warsztatów „Perspektywy zatrudnienia w lokalnych organach samorządowych dla młodych architektów”.

Niedawno zakończyły się zajęcia prowadzone na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Połtawie im. Jurija Kondratiuka w ramach projektu „Rozwój nowoczesnych społeczności. Przestrzeń/planowanie/partycypacja”. 

W kwietniu i maju 2019 r. w wykładach na uczelni wzięło udział około czterdziestu studentów i młodych nauczycieli akademickich, zaś w warsztatach nad aranżowaniem przestrzeni miejskiej  ponad 70 osób. W trakcie szkolenia ukraińska młodzież poznała zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną na obszarze niewielkich osiedli i rolę architekta w procesie partycypacyjnego planowania. Uczestnikom przybliżono podstawy psychologii procesów grupowych oraz podstawowe metody badania potrzeb i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Przeprowadzono także ćwiczenia dotyczące modelowania procesu dyskusji publicznej i konkursu architektonicznego. Studenci zdobyli podstawowe umiejętności w zakresie mediacji, przygotowania i zarządzania partycypacyjnym planowaniem przestrzeni i obiektów.

Jesienią uczniowie i młodzi architekci będą mogli zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce. Praca nad jednym z problemów w zakresie rozwoju przestrzeni publicznych małych osiedli czterech zjednoczonych społeczności terytorialnych Połtawy i Sumy to ich zadanie. Pomogą między innymi w prowadzeniu procesów partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych określonych przez przedstawicieli organów samorządu terytorialnego i w ramach przygotowań do konkursu architektonicznego.

Realizowana inicjatywa ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się obywateli w procesy decyzyjne dotyczące planowania. Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

w górę

Tagi