Polska pomoc

Spotkanie informacyjne nt. Spójności polityki na rzecz rozwoju

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizuje w Warszawie spotkanie konsultacyjno – informacyjne dla polskich instytucji/organizacji zainteresowanych współpracą rozwojową dotyczące Spójności polityki na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development - PCD). Spotkanie poprowadzone będzie przez ekspertkę Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz koordynatorkę ds. PCD w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji.

Spotkanie będzie również elementem konsultacji nowego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 opracowywanego obecnie przez MSZ.

Termin spotkania: 12 września 2014 r., w  godz. 14.30 - 16.30
Język spotkania: angielski

Główne punkty programu:

  • Wprowadzenie do Spójności polityki na rzecz rozwoju: kluczowe dokumenty
  • Mechanizmy instytucjonalne dotyczące PCD: zobowiązania polityczne, mechanizmy koordynacji, monitorowanie, analiza i raportowanie
  • Narzędzia OECD (tools) ułatwiające promocję, wdrażanie i monitoring PCD
  • Doświadczenia Szwecji we wdrażaniu Spójności polityki na rzecz rozwoju (m.in. szwedzki model współpracy w zakresie PCD z partnerami środowiskowymi)

Instytucje/organizacje zainteresowane udziałem swoich przedstawicieli w spotkaniu  proszone są o przesłanie zgłoszenia z informacją: nazwa instytucji/organizacji, adres internetowy (strona domowa),  imię i nazwisko uczestnika, jego stanowisko, nr telefonu, adres e-mail uczestnika.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 września 2014 r. na adres mailowy: polskapomoc@msz.gov.pl oraz wiktoria.cekiera@msz.gov.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zarejestrowane do udziału w spotkaniu otrzymają mailowo informację o miejscu spotkania.

Serdecznie zapraszamy

w górę

Tagi