Polska pomoc

Spotkanie informacyjne dot. bieżącej realizacji i sprawozdawczości

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. bieżącej realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w trybie dotacji celowej

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza koordynatorów oraz osoby odpowiedzialne za księgowość i rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków MSZ w 2009 roku w trybie dotacji celowej na spotkanie dot. bieżącej realizacji projektów oraz sporządzania sprawozdań końcowych z ich wykonania pod względem merytorycznym i finansowym. Spotkanie jest skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek badawczo-rozwojowych, które w 2009 roku podpisują umowę dotacji z MSZ na realizację zagranicznego projektu rozwojowego, zagranicznego projektu wolontariackiego bądź projektu w dziedzinie edukacji rozwojowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r. (wtorek), w godzinach 11.00-15.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Polnej 7A w sali konferencyjnej (I piętro).

Podczas spotkania zostaną omówione potencjalne problemy związane z realizacją bieżących działań projektowych, sposób dokumentowania części merytorycznej oraz sporządzania dokumentacji finansowej projektu.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli DWR, wezmą udział pracownicy służb finansowych MSZ.

Prosimy o nadsyłanie imiennych zgłoszeń na adres: justyna.grobela@msz.gov.pl najpóźniej do dnia 29 czerwca br., do godziny 14.00. Informacji nt. spotkania również udziela p. Justyna Grobela (022 523 82 28).

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zasad realizacji projektów i ich sprawozdawczości ze środków MSZ i przesyłanie na ww. adres e-mail wszelkich pytań, wątpliwości i kwestii, które wydają się niejasne lub mogą powodować trudności podczas realizacji projektu oraz rozliczania się z dotacji, a które chcieliby Państwo poruszyć podczas planowanego spotkania.  

w górę

Tagi