Polska pomoc

Spotkanie dot. wieloletniego programu współpracy międzynarodowej

SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE PRACE

 NAD WIELOLETNIM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza na spotkanie z Podsekretarzem Stanu, Panem Krzysztofem Stanowskim, które odbędzie się w środę 9 lutego 2011 roku. Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić i omówić proces przygotowania Wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Wieloletni program, którego przyjęcie planujemy w 2011 r., powinien określić cele i priorytety polskiej współpracy rozwojowej w pięcioletnim horyzoncie czasowym.

Obok znajdziecie Państwo odnośnik do dokumentu, który prezentuje proces oraz będzie stanowił podstawę dyskusji podczas spotkania. Dokument opisuje wstępne założenia sposobu, w jaki MSZ planuje prowadzić prace nad wieloletnim programem oraz harmonogram kolejnych działań.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres program_wieloletni@msz.gov.pl wraz z informacją o chęci udziału w spotkaniu, nazwą organizacji którą Państwo reprezentujecie oraz danymi kontaktowymi pozwalającymi na identyfikację uczestników. W tytule korespondencji prosimy o umieszczenie formuły „konferencja - wieloletni program współpracy rozwojowej".

 

Zaproszenia do udziału w spotkaniu wraz z dokładnymi informacjami o miejscu i godzinie spotkania będziemy wysyłać po weryfikacji przesłanych przez Państwa ankiet.

w górę

Tagi