Polska pomoc

Spotkanie Podsekretarza Stanu w MSZ z partnerami społecznymi

 

Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza na spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Panem Krzysztofem Stanowskim, które odbędzie się w Warszawie, w środę 22 czerwca 2011 r. w godz. 12:30-13:45.

Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić wyniki dotychczasowej pracy nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej i omówić dalsze prace zmierzające do określenia celów oraz priorytetów geograficznych i tematycznych polskiego systemu współpracy rozwojowej.

MSZ przygotowuje projekt pięcioletniego programu na lata 2012-2016, którego cele będą podlegały okresowemu przeglądowi w połowie obowiązywania programu. Prace prowadzone są w sposób otwarty i inkluzywny, z zaangażowaniem partnerów społecznych, niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli resortów.

W lutym br. została powołana grupa strategiczna, która przygotowała projekt wizji i misji polskiej współpracy rozwojowej, opisujący wartości, korzyści i zobowiązania leżące u podstaw zaangażowania Polski, a także propozycję celów współpracy na rzecz rozwoju. Omówienie tego projektu będzie pierwszym tematem spotkania 22 czerwca br.

Rozpoczęto również wyznaczanie celów i priorytetów geograficznych i tematycznych. W pracach tych uczestniczą m.in. organizacje pozarządowe. Spotkanie 22 czerwca będzie zatem służyło również omówieniu zakresu i harmonogramu dalszych prac oraz konsultacji z partnerami społecznymi.

Wieloletni program, którego przyjęcie planowane jest w tym roku, będzie określał cele i priorytety polskiej współpracy rozwojowej w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Będzie on podstawą do opracowania planów rocznych ogłaszanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres spotkanie22.06.2011@igo.org.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, którą Państwo reprezentują oraz danych kontaktowych.

Zaproszenia do udziału w spotkaniu wraz z dokładnymi informacjami o miejscu spotkania będziemy wysyłać po weryfikacji przesłanych zgłoszeń.

Więcej informacji na temat prac nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej znajduje się na stronie www.polskapomoc.gov.pl. (http://www.polskapomoc.gov.pl/Programowanie,wieloletnie,1091.html)

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu, Panem Krzysztofem Stanowskim, organizuje Instytut Globalnej Odpowiedzialności w ramach projektu „Opracowanie projektów czterech dokumentów strategicznych polskiej pomocy rozwojowej", finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.

 

 

 

 

w górę

Tagi