Polska pomoc

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej II kadencji:

 1. Pan Marcin Przydacz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, Przewodniczący Rady
 2. Pan Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 3. Pan Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 4. Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 5. Pan Krzysztof Kozłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 6. Pani Dorota Białczak, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska
 7. Pan Andrzej Stanisławek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 8. Pani Katarzyna Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia
 9. Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 10. Pan Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 11. Pan Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 12. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 13. Pan Józef Brynkus, poseł, Klub Poselski Kukiz`15
 14. Pan Bogdan Rzońca, poseł, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 15. Pani Krystyna Skowrońska, poseł, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
 16. Pan Krzysztof Słoń, senator, Klub Senatorów Prawo i Sprawiedliwość
 17. Pani Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, Członek Zarządu Grupy Zagranica
 18. Pan Wiesław Ptach, Prezes Fundacji Nauka dla Rozwoju
 19. Pani Marta Joanna Titaniec, Klub Inteligencji Katolickiej
 20. Pan Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej
 21. Pan Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 22. Pan Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 1. W miejsce Pani Renaty Szczęch nowym członkiem Rady został Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 2. W miejsce Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego nowym członkiem Rady został Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
 3. W miejsce Pani Teresy Czerwińskiej nowym członkiem Rady został Pan Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Nowym członkiem Rady został Pan Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 5. W miejsce Pana Jakuba Skiby nowym członkiem Rady została Pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 6. W miejsce Pana Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, nowym członkiem Rady został Pan Paweł Chorąży, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
 7. W miejsce Pani Magdaleny Bodzenty nowym członkiem Rady został Pan Bartosz Nieściora, Dyrektor Biura Ministra Środowiska.
 8. W miejsce Pana Aleksandra Bobko nowym członkiem Rady został Pan Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu ww Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. W miejsce Pani Marzenny Drab nowym członkiem Rady został Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 10. W miejsce Pana Pawła Chorążego nowym członkiem Rady została Pani Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
 11. W miejsce Pana Michała Kurtki nowym członkiem Rady został Pan Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.
 12. W miejsce Pana dr. Piotra Dardzińskiego nowym członkiem Rady został Pan prof. Andrzej Stanisławek, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 13. W miejsce Pana Marcina Zielenieckiego nowym członkiem Rady został Pan Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 14. W miejsce Pani Andżeliki Możdżanowskiej nowym członkiem Rady został Pan Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
 15. W miejsce Pana Bartosza Nieściora nowym członkiem Rady została Pani Dorota Białczak, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Środowiska.
 16. W miejsce Pani Renaty Szczęch nowym członkiem Rady został Pan Krzysztof Kozłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
w górę

Tagi