Polska pomoc

Rola ukraińskich mediów regionalnych w uruchomieniu procesów integracji europejskiej

W listopadzie 2019 r. zakończyła się realizacja projektu „Media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej na Ukrainie” współfinansowanego w ramach Polskiej pomocy.

Pobudzenie do działania regionalnych mediów było celem działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej w partnerstwie z ukraińską organizacją pozarządową „Tovarystvo Leva”. Media inicjowały i realizowały we współpracy z lokalnymi środowiskami oraz władzami miasta różnego typu działania przybliżające mieszkańcom praktyczne rezultaty i problemy związane z procesem integracji europejskiej na Ukrainie.

W inicjatywie uczestniczyli dziennikarze z różnych mediów - prasa, portale internetowe, telewizja, radio z siedmiu ukraińskich regionów: zachodu (Iwano-Frankiwsk, Tarnopol), centrum (Czerkasy, Winnica, Kropiwnicki) oraz wschodu kraju (Mariupol, Zaporoże). Wzięli oni udział m.in. w treningu - dwudniowym wydarzeniu związanym z integracją europejską w siedmiu ukraińskich miastach („Ukraina w Europie”), a także w trzech wizytach studyjnych (Mariupol i Iwano-Frankiwsk).

We Lwowie podczas podsumowania działań, prowadzonych w ramach polskiej współpracy rozwojowej, dziennikarze omówili zrealizowane projekty objęte nazwą „Ukraina w Europie”. Samodzielnie dokonali wyboru tematów, wyzwań ważnych dla ich macierzystych miast, a mających związek z integracją europejską Ukrainy. Większość przedstawiła zagadnienia związane z działaniami na rzecz ekologii, poprawy warunków ekologicznych mieszkańców miasta.

Z uczestnikami projektu spotkał się Myrosłav Marynovycz, ukraiński dysydent czasów sowieckich, aktywnie zaangażowany w procesy demokratyzacji i integracji europejskiej Ukrainy, prorektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Rozmowa obejmowała temat: „Ukraina dzisiaj: stałe problemy, nowe wyzwania i europejska perspektywa”.

w górę

Tagi