Polska pomoc

Reakcja DWR MSZ na publikację „Dziennika”

 

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2009 r.

Pan Robert Krasowski
Redaktor Naczelny
„Dziennik"
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze,

W nawiązaniu do artykułu pod tytułem „Kasa dla fundacji, którą kierował wiceminister" opublikowanym w „Dzienniku" z dnia 1 kwietnia 2009 r. uprzejmie wyjaśniam, że Fundacja Edukacja dla Demokracji uzyskała dotację MSZ w wyniku otwartego konkursu pod nazwą „Inicjatywy edukacyjne dotyczące międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju 2009". Za konkurs ten od 2005 roku odpowiada MSZ. Wszelkie procedury konkursowe, łącznie z powołaniem zespołu opiniującego, są ustalane przez nasze ministerstwo. Na konkurs wpłynęło 10 wniosków, a projekt Fundacji Edukacja dla Demokracji był jedynym wnioskiem złożonym w ramach jednego z określonych w konkursie zadań. Przyznanie dotacji Fundacji Edukacja dla Demokracji wynikało z wysokiej jakości złożonej przez nią oferty. Zadanie, na które Fundacja otrzymała dotację, polega na administrowaniu przyznanymi środkami, czyli dalszym przekazaniu grantów na projekty edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy Polaków na temat międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Z przyznanej dotacji 650 tys. zł tylko kilkanaście procent Fundacja przeznaczy na koszty administracyjne oraz organizację szkoleń i spotkań informacyjnych skierowanych do organizacji zainteresowanych otrzymaniem grantów na projekty z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej. Natomiast 550 tys. zł zostanie przekazane w postaci odrębnych grantów w drodze otwartego konkursu na projekty edukacyjne różnych organizacji pozarządowych z całej Polski. 

Działalność takich organizacji jak Fundacja Edukacja dla Demokracji przyczynia się do pogłębiania wiedzy młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej oraz działaczy trzeciego sektora w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i demokracji. Ostatnie badanie OBOP wskazuje, że ponad 80% Polaków wyraża swoje poparcie dla polskiej pomocy rozwojowej.

                                                                                         Z poważaniem,

                                                                                       Marek Ziółkowski

                                                                                              Dyrektor
                                                                         Departament Współpracy Rozwojowej

w górę

Tagi