Polska pomoc

Rada Programowa Współpracy Rozwojowej

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2016 poz. 1392 z późn.zm.) przy Ministrze Spraw Zagranicznych ustanowiona została Rada Programowa Współpracy Rozwojowej.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do jej zadań należy w szczególności: przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

w górę

Tagi