Polska pomoc

Publikacje

PUBLIKACJE

Przegląd publikacji wydanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej "Polska pomoc".

 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2016-2020
W Programie uwzględniono wyzwania stojące przed polskim systemem współpracy rozwojowej dotyczące zmian zachodzących w skali światowej i regionalnej. Precyzuje on cele, obszary tematyczne i geograficzne polskiej współpracy rozwojowej oraz określa jej podstawowe zasady i formy udzielania pomocy. Broszura - Program Współpracy Rozwojowej 2016-2020
BROSZURA O POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ W PAŃSTWACH PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
W związku z 10. rocznicą powołania Partnerstwa Wschodniego MSZ przygotował publikację o pomocy rozwojowej udzielonej przez Polskę. Precyzuje ona cele, obszary tematyczne polskiej współpracy rozwojowej oraz określa jej podstawowe zasady i formy udzielania pomocy w państwach Partnerstwa Wschodniego. Publikacja dostępna w języku polskim, angielskim i rosyjskim.  
OECD DEVELOPMENT CO-OPERATION PEER REVIEWS POLAND 2017

Komitet Pomocy Rozwojowej OBWE przeprowadza okresowy przegląd indywidualnych wysiłków państw członkowskich w zakresie współpracy rozwojowej. Niniejsza raport przedstawia osiągnięcia Polski. Publikacja dostępna w języku angielskim.

POLSKA POMOC HUMANITARNA
Z publikacji MSZ dowiedzieć się można co jest podstawowym celem pomocy humanitarnej, kto jej udziela i jakie formy może ona przybierać. Czytelnik zapozna się także z polskim i międzynarodowym systemem pomocy humanitarnej. Broszura Pomoc Humanitarna
EDUKACJA GLOBALNA W POLSKIEJ POMOCY
Publikacja MSZ poświęcona jest zagadnieniu edukacji globalnej w obszarze polskiej współpracy rozwojowej. Czytelnik dowie się z niej gdzie szukać materiałów szkoleniowych dot. tej tematyki i zapozna się z szeregiem propozycji edukacyjnych wspieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Broszura Edukacja Globalna w Polskiej Pomocy
WOLONTARIAT POLSKA POMOC
Publikacja MSZ stanowi syntezę najważniejszych informacji o programie wolontariackim polskiej pomocy rozwojowej. Wyjaśnia jaka jest idea wolontariatu, kto i w jaki sposób może zostać wolontariuszem polskiej pomocy. Czytelnik pozna charakterystykę projektów wolontariackich i dowie się czym jest inicjatywa edukacyjna. Broszura Wolontariat Polska Pomoc
POLSKIE DOŚWIADCZENIA TRANSFORMACYJNE W PROGRAMIE POLSKIEJ POMOCY
Publikacja zawierająca przegląd działań finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w zakresie wsparcia transformacji krajów rozwijających się w latach 2010-2013 stanowi załącznik do Raportu rocznego 2012 "Polska współpraca na rzecz rozwoju".
POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA NOWE WYMIARY
Publikacja przedstawiająca perspektywy dla organizacji pozarządowych, samorządów i firm w obszarze współpracy rozwojowej.
POLSKA POMOC HUMANITARNA 2011/2012
Publikacja zawierająca przegląd działań finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w zakresie wsparcia transformacji krajów rozwijających się w latach 2010-2013 stanowi załącznik do Raportu rocznego 2012 "Polska współpraca na rzecz rozwoju".
EDUKACJA GLOBALNA
Edukacja globalna w programie polskiej współpracy rozwojowej.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W KIRGISTANIE. DOKUMENT POMOCNICZY
Dokument pomocniczy dla polskich podmiotów zainteresowanych realizowaniem w Kirgistanie projektów rozwojowych.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W MOŁDAWII. DOKUMENT POMOCNICZY
Dokument pomocniczy dla polskich podmiotów zainteresowanych realizowaniem w Mołdawii projektów z zakresu rozwoju regionalnego i decentralizacji oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU A PARTNERSTWO WSCHODNIE (2009-2010)
Publikacja Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ opisująca wybrane projekty polskiej pomocy realizowane w latach 2009-2010.
GEORGIAN-POLISH DEVELOPMENT CO-OPERATION 2008-2010
Raport nt. polsko-gruzińskiej wspópracy na rzecz rozwoju. Podsumowanie lat 2008-2010 przygotowane przez Ambasadę RP w Tbilisi (ang.)
MECHANIZMY ZAANGAŻOWANIA SEKTORA PRYWATNEGO W ŚWIADCZENIE POMOCY ROZWOJOWEJ
Ekspertyza przygotowana dla MSZ w 2010 r.
POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Z AFGANISTANEM
Publikacja własna MSZ z 2010 r.
RAPORT NT. POTRZEB ROZWOJOWYCH ŻYTOMIERZA
Dokument wykonany na zlecenie MSZ - 2010 r.  
SPECIAL REVIEW OF POLAND
Raport DAC OECD z 2010 r.  
POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU 2009. UKRAINA
Prezentacja projektów rozwojowych zrealizowanych na Ukrainie w 2009 r.  
EDUKACJA GLOBALNA W POLSCE
Raport Global Network Education Europe z 2009 r.  
GEORGIAN-POLISH DEVELOPMENT CO-OPERATION 2009
Raport nt. polsko-gruzińskiej wspópracy na rzecz rozwoju (ang.)  
POLSKIE WSPARCIE BUDŻETOWE DLA GRUZJI

Raport zawierający analizę i rekomendacje dotyczące perspektyw udzielenia przez Polskę wsparcia budżetowego Gruzji (ang.)

 

 
RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ W GRUZJI 2008

Dokument pomocniczy dla organizacji pozarządowych, administracji rządowej oraz samorządowej i innych instytucji zainteresowanych realizacją projektów pomocowych na rzecz Gruzji w ramach programów grantowych, w tym programu polskiej pomocy zagranicznej.

 

 
NAUKA DLA POLSKIEJ POMOCY ROZWOJOWEJ

Krótki przewodnik dla naukowców i realizatorów projektów rozwojowych.

 

 

powrót

MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Materiały w angielskiej wersji językowej

powrót

w górę

Tagi