Polska pomoc

Przekazanie przez Polskę sprzętu medycznego na rzecz szpitala w Kairze

W dniu 18 listopada 2012 r. Ambasador RP w Kairze, pan Piotr Puchta przekazał na rzecz Central Charity Hospital (CCH), Electromyogram (EMG) służący do diagnostyki czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych. EMG funkcjonowało będzie w klinice znajdującej się w strukturze powstającego w kolejnych etapach projektu – Central Charity Hospital. Szpital oraz klinika pełnią funkcję centralnego ośrodka leczniczego dla pacjentów obsługiwanych przez Islamic Medical Association (IMA), posiadających 30 przychodni na terenie Egiptu. Beneficjentami projektu są członkowie egipskiego społeczeństwa korzystający z usług IMA. IMA oraz CCH prowadzą politykę otwartych drzwi dla pacjentów i pacjentek pochodzących z wszystkich egipskich grup społecznych, jednakże pacjenci pochodzą z najuboższej sfery społeczeństwa. Nie posiadają często ubezpieczenia medycznego, jak również środków na pokrycie kosztów opieki lekarskiej. CCH zapewnia usługi za symboliczną opłatą. Rocznie organizacja obsługuje 2 mln pacjentów.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dr. Mohy-El-Din El Zayet, Dyrektor Szpitala oraz Saber Abdel Sadek, wice przewodniczący partii Wolność i Sprawiedliwość.

Przekazany sprzęt medyczny, zakupiony został przez Ambasadę RP w Kairze w ramach systemu małych grantów. Celem projektu było zwiększenie dostępu oraz poprawa jakości usług medycznych dla najuboższej części egipskiego społeczeństwa.

System małych grantów umożliwia placówkom zagranicznym przekazywanie wsparcia bezpośrednio do beneficjentów w krajach akredytacji. Małe granty są finansowane ze środków polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi