Polska pomoc

Przegląd partnerski materiałów edukacji globalnej

 

Przegląd partnerski materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej - edycja 2013

W lutym i marcu br. Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej (działająca przy Grupie Zagranica) przeprowadziła proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaproszono pracujące w tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Efektem przeglądu był raport „Jak badać jakość w edukacji globalnej?”, który podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium. 

Uczestnicy  przeglądu uznali to działanie za bardzo wartościowe dla swojej pracy, dlatego też grupa planuje przeprowadzić w tym roku kolejną edycję przeglądu. Podobnie jak w zeszłym roku, przegląd mógłby objąć następujące obszary działań edukacyjnych (do przeglądu można zgłosić również te materiały/działania, które są w trakcie powstawania):

  • materiały edukacyjne;
  • akcje i działania kampanijne;
  • programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli (w przeglądzie można zgłosić konkretne narzędzia wykorzystywane w ramach programu wsparcia, np. warsztaty, kursy internetowe, sylabusy, itp.).  

Proponowane są trzy możliwości udziału w przeglądzie:

  1. Zgłoszenie + komentowanie: wybór materiałów lub działań mieszczących się w jednym z ww. trzech obszarów i zgłoszenie ich do przeglądu po to, aby otrzymać informację zwrotną od innych uczestników i jednocześnie komentować wyniki pracy innych.
  2. Komentowanie: komentowanie publikacji i przedsięwzięć innych, bez konieczności prezentowania swoich działań.
  3. Moderowanie: zorganizowanie spotkania danej grupy przeglądowej oraz moderowanie jego przebiegu (istnieje możliwość moderowania danej grupy oraz uczestniczenie w innej grupie w roli komentatora/zgłaszającego).   

Harmonogram przeglądu będzie przebiegał następująco:

1-15 wrzesień: Zgłoszenia zostaną pogrupowane w kilkuosobowe zespoły składające się z:

  • 2 osób, które zgłaszają i jednocześnie komentują wzajemnie swoje materiały;
  • 0-2 osób wyłącznie komentujących ww. materiały;
  • moderatora/moderatorki zespołu.

15 wrzesień – 15 października: Osoby w ramach zespołu wymieniają się materiałami i w okresie 2-4 tygodniowym analizują go oraz wypełniają kwestionariusz do badania jakości w edukacji globalnej.

15 października – 15 listopada: Moderatorzy organizują spotkania zespołów, podczas którego zespoły podzielą się swoimi komentarzami. Po spotkaniu przygotowują podsumowanie spotkania i zbierają wypełnione kwestionariusze (przede wszystkim drogą elektroniczną).

15 listopada – 15 grudnia: Zebranie informacji zwrotnej od uczestników przeglądu i przygotowanie krótkiego raportu, podsumowującego rezultaty drugiej edycji.

Celem zadeklarowania chęci udziału w tegorocznym przeglądzie należy wypełnić krótki kwestionariusz.

Organizatorzy uprzejmie proszą o jego wypełnienie do 30 sierpnia.

 

w górę

Tagi