Polska pomoc

Propozycja dobrych praktyk współpracy z partnerami społecznymi

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń współpracy z partnerami społecznymi, pion rozwojowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamierza usystematyzować formułę współpracy.

Poza utworzeniem Rady Programowej Współpracy Rozwojowej oraz zakończeniem prac nad projektem programu wieloletniego i przyjęciem dokumentu przez Radę Ministrów zamierzamy zaproponować partnerom społecznym cykliczne spotkania z Podsekretarzem stanu ds. współpracy rozwojowej.

W załączonym dokumencie znajdziecie Państwo propozycję dobrych praktyk współpracy z partnerami społecznymi w zakresie współpracy rozwojowej. Chcielibyśmy prosić wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag i sugestii do proponowanej formuły i tematów spotkań na adres polskapomoc@msz.gov.pl do dnia 15 kwietnia 2012 roku. Na ich bazie przygotowany zostanie ostateczny dokument, który będzie stanowił podstawę do dalszej współpracy.

Dokument w wersji word

Dokument w wersji pdf

w górę

Tagi