Polska pomoc

Projekty organów administracji rządowej 2020

Polska pomoc w ramach projektów organów administracji rządowej 2020
    
Projekty organów administracji rządowej wybrane do realizacji w ramach „Planu współpracy rozwojowej 2020 r.”
    
Poniższa lista stanowi podstawę do przygotowania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w celu uzyskania środków na realizację poszczególnych projektów.

Lp. Kraj Organ   administracji rządowej Tytuł projektu Kwota   dofinansowania w zł w 2020 r.
1 Gruzja  Ministerstwo Edukacji Narodowej Przyjazna   szkoła - One są wśród nas (II moduł) 360   000,00
2 Gruzja  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gruzińskie   Centrum Szkolenia Ratowniczego (II moduł) 400   000,00
3 Gruzja  Ministerstwo   Inwestycji i Rozwoju  Przygotowanie   administracji gruzińskiej do wdrażania Pilotażowego Zintegrowanego Programu   Rozwoju w zakresie inwestycji (II moduł) 200   000,00
4 Gruzja  Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji Szkolenia na rzecz budowania potencjału oraz   wzmacniania instytucjonalnego Policji Granicznej Gruzji – kontynuacja 250 000,00
Łącznie Gruzja 1 210   000,00
5 Mołdawia Ministerstwo   Funduszy i Polityki Regionalnej Wsparcie   administracji publicznej w Mołdawii w zrównoważonym rozwoju obszarów   miejskich poprzez skuteczną realizację programów i projektów rozwoju   miast  277 560,00
Łącznie Mołdawia 277 560,00
6 Ukraina Ministerstwo   Inwestycji i Rozwoju  Wzrost   konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej   współpracy gospodarczej (III moduł) 1   677 379,00
7 Ukraina Ministerstwo   Zdrowia Poprawa   potencjału krajowego i regionalnego systemu Ratownictwa Medycznego na   Ukrainie (II moduł) 1   632 043,00
8 Ukraina Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji Regionalne   Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz   zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie (II moduł) 800   000,00
9 Ukraina Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji Zwiększenie   skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe   - etap III (II moduł) 370   000,00
10 Ukraina Ministerstwo   Obrony Narodowej Poprawa   dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego (II moduł) 780   306,00
11 Ukraina Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji Zapobieganie   i przeciwdziałanie korupcji w procederze przestępczości związanej z handlem i   przemytem do UE dzikiej flory i fauny, objętej konwencją Waszyngtońską CITES 190   000,00
12 Ukraina Kancelaria   Prezesa Rady Ministrów Dobre   praktyki polskiej administracji-seminarium edukacyjne dla przedstawicieli   Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy 94 792,00
Łącznie Ukraina 5 544   520,00
Łącznie 7 032   080,00
w górę