Polska pomoc

Projekty 2012 - Afganistan

Pobierz PDF

Afganistan

Projekty Zespołu Specjalistów PRT Ghazni

realizowane w 2012 r.

polska pomoc - logotyp

Lp.

Nazwa projektu

 1.  

Modernizacja dróg w centrum Ghazni – sektor II

 1.  

Budowa zapory wodnej dla Marbulagh w dolinie Hokopi w dystrykcie Nawur

 1.  

Modernizacja drogi od siedziby gubernatora do drogi Adai Qarabagh wraz
z drogami prostopadłymi do terenów zielonych

 1.  

Budowa szkoły Qala-E-Now Kwajah Roshale w centrum Ghazni

 1.  

Droga do oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci w Ali Lala

 1.  

Budowa 8 klasowego budynku szkoły we wsi Kakrak w dystrykcie Jaghatu

 1.  

Szkolenie z zakresu krawiectwa firan

 1.  

Zabezpieczenie stanowiska archeologicznego Tepe Sardar

 1.  

Szkolenie elektryków dla przyszłego sektora energetycznego

 1.  

Szkolenie z zakresu tkania dywanów

 1. .

Modernizacja dróg w centrum Ghazni – sektor III

 1.  

Zagospodarowanie terenu usługowo-technicznego przy drodze przy HWY 1

 1.  

Budowa 8 klasowego budynku szkoły
w wiosce Bahai w dystrykcie Nawur

 1.  

Oświetlenie solarne dla kompleksu gubernatora

 1.  

Oświetlenie solarne dla kompleksu mera miasta

 1.  

Doposażenie dla elektrowni miejskiej w Ghazni

 1.  

Zakup materiałów szkolnych oraz wyposażenia dla szkół z dystryktów Jaghatu
i Nawur

 1.  

Zakup materiałów szkolnych oraz wyposażenia dla szkół z dystryktów Rashidan
i Zanakhan

 1.  

Budowa spalarni odpadów medycznych przy wybranych placówkach służby zdrowia w prowincji Ghazni

 1.  

Modernizacja odcinka 3500 m drogi w rejonie Faiz Mohammad Kateb w dystrykcie Ghazni

 1.  

Szkolenie z zarządzania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości dla kobiet z dystryktu Ghazni

 1.  

Szkolenie z zakresu produkcji świec

 1.  

Szkolenie z zakresu produkcji Noql dla mężczyzn z dystryktu Kwajah’Omari

 1.  

Zakup wyposażenia dla biblioteki departamentu informacji i kultury w mieście Ghazni

 1.  

Remont budynków szkolnych w dystrykcie Jaghato

 1.  

Szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu krawiectwa z podstawami matematyki
w dystrykcie Jaghato

 1.  

Szkolenie z zakresu farbowania wełny do tkania dywanów w dystrykcie Ghazni

 1.  

Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej z prowincji Ghazni

 1.  

Wyposażenie akademików dla centrum szkolenia nauczycieli w Jaghuri

 1.  

Zagospodarowanie terenów dziedzińców przedszkola  w Ghazni oraz gimnazjum
w „returnee town”

 1.  

Szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu szycia tradycyjnych kołder afgańskich
w dystrykcie Ghazni

 1.  

Naprawa i modernizacja mostu w wiosce Podina w dystrykcie Nawur

 1.  

Szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu krawiectwa z elementami matematyki
w dystrykcie Khwaja Omari.

 1.  

Szkolenie z przędzenia wełny.

 1.  

Szkolenie zawodowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki dla kobiet z dystryktu Ghazni

 1.  

Zakup urządzeń geodezyjnych wraz ze szkoleniem dla pracowników departamentu geodezji i kartografii w prowincji Ghazni

 1.  

Zakup kontenerów biurowo - mieszkalnych. Wsparcie administracji prowincji Ghazni

w górę

Tagi