Polska pomoc

Projekt Naprawmy modę! na OFF Festival w Katowicach

W ramach projektu Naprawmy modę! zespół Fundacji oraz wolontariusze opowiadali zainteresowanym (ok. 500 osób) o warunkach produkcji ubrań i butów. Uczestnicy Festiwalu mieli szansę zapoznania się z wyzwaniami stojącymi przed producentami. Poruszano też temat wyrobu przedmiotów codziennego użytku. Wydana przez Fundację broszura „Naprawmy modę” była wsparciem w prezentowaniu nietradycyjnych i trwałych sposobów ich wytworzenia. Specjalnie przygotowana edukacyjna gra tematyczna cieszyła się dużym zainteresowaniem. Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej o certyfikowanych materiałach, np. o bawełnie Fairtrade. Zainteresowanie wzbudził temat ograniczania zakupów ubrań i butów, czy też ograniczania odpadów – „zero waste”. 

 Fundacja Kupuj odpowiedzialnie na OFF Festival 2018

Archiwum: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

 

Działania Fundacji są skierowane do polskiego społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych, dziennikarzy i organizacji społecznych. Wzmocnienie świadomości polskich konsumentów ma doprowadzić do ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozważnej produkcji i konsumpcji. Dzięki temu ma nastąpić poprawa warunków życia i pracy osób zatrudnionych przy produkcji odzieży i obuwia w Kenii, Tanzanii i Ugandzie.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach konkursu Edukacja Globalna 2018 przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

w górę

Tagi