Polska pomoc

Program wieloletni - konsultacje z ekspertem DEVCO

15 listopada 2011 r. z inicjatywy Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie konsultacyjne z ekspertem zewnętrznym dotyczące wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Prowadził je pan Jean-Louis Chomel, Szef Wydziału Audytu i Kontroli w Dyrekcji Generalnej Rozwoju i Współpracy EuropeAid Komisji Europejskiej (DEVCO), były Szef Wydziału Ewaluacji w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej (RELEX). Pan Chomel  specjalizuje się w programowaniu współpracy rozwojowej, a w szczególności w programowaniu wieloletnim oraz ewaluacji (m.in. geograficznej i sektorowej).

Dyskusja koncentrowała się wokół problemów związanych z konceptualizacją celów dokumentów programowych, identyfikacją wskaźników weryfikujących wykonanie przyjętych założeń oraz zadania ewaluacji.

Poprzez spotkania z ekspertami ds. programowania wywodzącymi się z Komisji Europejskiej DWR kontynuuje rozpoczęte w lutym br. prace nad ostatecznym kształtem dokumentu wieloletniego określającego działania polskiej współpracy rozwojowej. Uwagi i komentarze przekazywane na obecnym etapie przez doświadczonych specjalistów stanowią istotne uzupełnienie do wypracowywanych dotąd rozwiązań.

Konsultacje były adresowane przede wszystkim do pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz reprezentantów organizacji pozarządowych zaangażowanych w tworzenie i realizację wieloletniego programu polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi