Polska pomoc

Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych UE - 26 maja 2015 r.

W Brukseli 26 maja  2015 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. rozwoju. Ministrowie dyskutowali na temat finansowania rozwoju w kontekście przyszłej agendy rozwojowej po 2015 r. (agenda post-2015), migracji w unijnej współpracy rozwojowej w związku z wydarzeniami na Morzu Śródziemnym i decyzjami nadzwyczajnej Rady Europejskiej 23 kwietnia br. oraz równości płci we współpracy rozwojowej. „Bardziej elastyczna polityka dotycząca legalnej migracji może być skutecznym sposobem na przeciwdziałanie nielegalnym ruchom migracyjnym” – powiedział Minister Konrad Pawlik podkreślając, że Polska od kilku lat udziela zezwoleń na pobyt stały i czasowy a także otwiera swój rynek pracy, przede wszystkim dla obywateli Ukrainy.

Rada, przyjęła stanowisko w sprawie zobowiązań dot. Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) na okres po 2015 roku. Wspólne zobowiązanie UE obejmuje między innymi kolektywne zobowiązanie UE do przeznaczenia 0,7% DNB na ODA w ramach czasowych agendy post-2015, przy zachowaniu indywidualnego zobowiązania dla państw członkowskich, które przystąpiły po 2002 roku (w tym Polski) na poziomie 0,33% DNB. Stanowisko UE zostało zapisane w konkluzjach pt.: „Nowe Globalne Partnerstwo na rzecz likwidacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po roku 2015”. Dokument określa ofertę UE w zakresie finansowania celów rozwojowych m.in. na III Międzynarodową Konferencję NZ na Rzecz Finansowania Rozwoju w Addis Abebie. Rada przyjęła także konkluzje nt. równości płci  we współpracy rozwojowej.

Minister Pawlik podziękował instytucjom UE i pozostałym partnerom za miesiące żmudnych negocjacji podkreślając, że Polska, stara się być konstruktywnym partnerem w dyskusji na temat przyszłości celów rozwojowych. „Stanowisko UE będzie tym silniejsze im precyzyjniej określimy nasze zobowiązania w stosunku do państw rozwijających się” podkreślił w swojej wypowiedzi wiceminister Konrad Pawlik.

Wieczorem, podczas roboczej kolacji, ministrowie w towarzystwie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona wymienili poglądy  nt. przebiegu procesów zmierzających do przyjęcia nowej agendy rozwojowej po 2015 r. Sekretarz Generalny podziękował Unii Europejskiej za osiągnięty kompromis wskazując, że to Unia Europejska stanowi „mechanizm napędowy systemu współpracy rozwojowej” a odważne cele nakreślone w trakcie posiedzenia Rady ds. Zagranicznych ds. Rozwoju będą zachętą dla pozostałych uczestników dyskusji do podejmowania równie ambitnych zobowiązań.

Poniżej link do Komunikatu Rady UE podsumowującego wyniki spotkania ministrów ds. rozwoju państw członkowskich UE  26 maja br. wraz z przyjętymi przez Radę dokumentami (Outcome of the Council meeting): http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/05/26/.

w górę

Tagi