Polska pomoc

Pomoc rozwojowa na świecie

WYBRANE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ POMOCĄ ROZWOJOWĄ

Europa

European Commission Development and Cooperation - EuropeAid
Zobacz stronę

European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO
Zobacz stronę

European Commission Public Opinion - Eurobarometr
Zobacz stronę

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODHIR
Zobacz stronę

Rada Europy (Council of Europe)
Zobacz stronę

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development)
Zobacz stronę

Świat

Organizacja Narodów Zjednoczonych (United Nations)
Zobacz stronę

Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju (United Nations Development Programme)
Zobacz stronę

Kampania społeczna UNDP i MSZ „Milenijne Cele Rozwoju - czas pomóc innym!"
Zobacz stronę

Bank Światowy (World Bank)
Zobacz stronę

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju (International Development Association)
Zobacz stronę

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund)
Zobacz stronę

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development)
Zobacz stronę

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization)
Zobacz stronę

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
Zobacz stronę

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation)
Zobacz stronę

powrót

WYBRANE AGENCJE NARODOWE ORAZ MINISTERSTWA ŚWIADCZĄCE POMOC ROZWOJOWĄ

Europa

Austria: Austrian Development Agency
Zobacz stronę

Belgia: The Belgian Development cooperation
Zobacz stronę

Bułgaria: Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Bulgaria
Zobacz stronę

Cypr: Planning Bureau - Official Development Assistance - CyprusAid
Zobacz stronę

Czechy: Czech Development Agency
Zobacz stronę

Dania: Danish International Development Assistance - DANIDA
Zobacz stronę

Estonia: Estonia´s Official Development Assistance
Zobacz stronę

Finlandia: Ministry for Foreign Affairs of Finland
Zobacz stronę

Francja: French Development Agency
Zobacz stronę

Grecja: Hellenic Aid
Zobacz stronę

Hiszpania: Spanish Agency for International Development Cooperation
Zobacz stronę

Holandia: The Ministry of Foreign Affairs
Zobacz stronę

Irlandia: Department of Foreign Affairs and Trade - Irish Aid
Zobacz stronę

Islandia: Icelandic International Development Agency - ICEIDA
Zobacz stronę

Litwa: Lithuanian Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Lithuania
Zobacz stronę

Luksemburg: Lux-Development
Zobacz stronę

Łotwa: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia
Zobacz stronę

Malta: Ministry of Foreign Affairs of Malta
Zobacz stronę

Niemcy: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Zobacz stronę

Norwegia: Norwegian Agency for Development Cooperation - NORAD
Zobacz stronę

Portugalia: Portuguese Development Cooperation Institute
Zobacz stronę

Rumunia: Development Assistance Unit of the Ministry of Foreign Affairs
Zobacz stronę

Słowacja: Slovak Agency for International Development Cooperation
Zobacz stronę

Słowenia: Department for International Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Slovenia
Zobacz stronę

Szwajcaria: Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC
Zobacz stronę

Szwecja: Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA
Zobacz stronę

Węgry: International Development Cooperation Governmental Commitee
Zobacz stronę

Wielka Brytania: Department for International Development - DFID
Zobacz stronę

Włochy: Italian Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs
Zobacz stronę

Świat

Australia: Australian Government´s Overseas Aid Program - AusAID
Zobacz stronę

Kanada: Canadian International Developmnet Agency - CIDA
Zobacz stronę

Japonia: Japan International Cooperation Agency - JICA
Zobacz stronę

Stany Zjednoczone: Unites States Agency for International Develolment USAID
Zobacz stronę

powrót

WYBRANE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ POMOCY ROZWOJOWEJ

Polska

Caritas Polska
Zobacz stronę/

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE
Zobacz stronę

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Zobacz stronę

Federacja Inicjatyw Oświatowych
Zobacz stronę

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Zobacz stronę

Fundacja im. Stefana Batorego
Zobacz stronę

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Zobacz stronę

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Zobacz stronę

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Zobacz stronę

Grupa Zagranica
Zobacz stronę

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Zobacz stronę

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW
Zobacz stronę

Polska Akcja Humanitarna
Zobacz stronę

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" (Fundacja Solidarności Międzynarodowej)
Zobacz stronę

Polska Misja Medyczna
Zobacz stronę

Stowarzyszenie Solidarni z Afryką
Zobacz stronę

Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
Zobacz stronę

Europa

CONCORD European NGOs Confederationfor Relief and Development
Zobacz stronę

Adra International
Zobacz stronę

ActionAid International
Zobacz stronę

Aprodev
Zobacz stronę

Austrian National Association (EU-Plattform)
Zobacz stronę

CNCD
Zobacz stronę

ACODEV
Zobacz stronę

COPROGRAM
Zobacz stronę

Caritas Europa
Zobacz stronę

CBMI - Christian Blind Mission International
Zobacz stronę

Czech National Association (FoRS)
Zobacz stronę

Eurodad
Zobacz stronę

Eurostep
Zobacz stronę

Finnish National Association
Zobacz stronę

Forum
Zobacz stronę

French National Association
Zobacz stronę

Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid (HAND)
Zobacz stronę

Irish National Association
Zobacz stronę

Luxembourg National Association
Zobacz stronę

Netherlands National Association - Cordaid
Zobacz stronę

Oxfam International
Zobacz stronę

Plan International
Zobacz stronę

Portuguese National Association
Zobacz stronę

Save the Children
Zobacz stronę

Slovakian National Association
Zobacz stronę

Solidar
Zobacz stronę

Spanish National Association
Zobacz stronę

Świat

OECD - Development Co-operation Diractorate
Zobacz stronę

United Nations
Zobacz stronę

United Nations Development Programme
Zobacz stronę

powrót

INNE STRONY

Pomoc humanitarna

ReliefWeb
Zobacz stronę

Good Humanitarian Donorship
Zobacz stronę

Pozostałe strony

Tydzień Edukacji Globalnej
Zobacz stronę

Nowoczesne pismo wolontariuszy
Zobacz stronę

Portal organizacji pozarządowych
Zobacz stronę

Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
Zobacz stronę

powrót

w górę

Tagi