Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla Libii - dodatkowe środki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mocą zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r., otrzymało z rezerwy budżetowej dodatkowe środki finansowe w wysokości 1,5 mln złotych, przeznaczone na pomoc humanitarną dla Libii.

Dzięki przyznanym środkom znacząco wzrasta zaangażowanie Polski w działania humanitarne na rzecz Libijczyków, ludności cywilnej cierpiącej wskutek represji reżimu M. Kaddafiego. Polska aktywnie wspierała działania humanitarne na rzecz osób opuszczających Libię od początku konfliktu, na pograniczu libijsko-tunezyjskim i libijsko-egipskim (m.in. na początku marca 2011 r. MSZ RP wpłaciło na rzecz Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców - UNHCR - 100 tys. USD).

Środki w wysokości 1,5 mln złotych pozwolą na wsparcie programów organizacji humanitarnych - UNHCR oraz UNICEF - działających w Libii w zakresie pomocy żywnościowej, medycznej i ochrony ludności cywilnej. Alokacja tej kwoty w ramach oficjalnego apelu ONZ zapewni właściwą koordynację z innymi organizacjami zaangażowanymi w Libii oraz będzie sprzyjać realizacji pomocy zgodnie z podstawowymi zasadami humanitarnymi (m.in. neutralności i bezstronności).

w górę

Tagi