Polska pomoc

Polski Challenge Fund już uruchomiony!

Na podstawie umowy podpisanej 5 grudnia 2019 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z UNDP Istanbul Regional Hub (UNDP IRH) uruchomiono pilotażowy projekt pod nazwą Polish Challenge Fund (PCF).

Jego zadaniem jest zaangażowanie polskich firm w działania rozwojowe w dwóch priorytetowych krajach Polskiej pomocyUkrainie i Białorusi.

Założeniem PCF jest umożliwienie transferu polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zielonych technologii i ICT do krajów partnerskich Polskiej pomocy. Transfer ten ma przyczynić się do rozwiązywania złożonych wyzwań rozwojowych w tych krajach, z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals - SDGs).

Środki finansowe w ramach PCF będą przeznaczone wyłącznie dla polskich podmiotów (firm i instytucji naukowo-badawczych) w ramach konkursu dotacyjnego organizowanego przez UNDP IRH. Maksymalna kwota, którą polski oferent będzie mógł uzyskać na projekt, tj. na przeprowadzenie studium wykonalności lub pilotażowe wdrożenie produktu lub usługi, wyniesie 40 000 USD. Od podmiotów, które wygrają konkurs, wymagany będzie wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20% wartości projektu.

Funkcję managera projektu pełnić będzie Katarzyna Rozesłaniec (DWR MSZ), oddelegowana do pracy w UNDP IRH w Stambule do końca bieżącego roku.

Spotkanie informacyjne z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami będzie organizowane w Warszawie w lutym 2020 r.

w górę

Tagi