Polska pomoc

Polska wspiera afgańską administrację

Minister Bogusław Winid spotkał się z delegacją urzędników afgańskiej administracji wysokiego szczebla, w składzie której było 6 wiceministrów oraz 2 dyrektorów departamentów. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o wsparciu udzielanym przez Polskę w budowaniu struktur państwowych Afganistanu.

- Polska przywiązuje dużą wagę do wspierania Afganistanu. Poza pomocą w zakresie bezpieczeństwa, pomagamy również w zakresie odbudowy kraju. – powiedział minister B. Winid.  

W trakcie rozmów poruszono również kwestie dotyczące rozwoju Afganistanu, który rozwija się pomimo trudnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem. Zmiany wprowadzane są m.in. dzięki pomocy społeczności międzynarodowej. Aby dalszy rozwój Afganistanu był możliwy bez udziału wsparcia zewnętrznego, konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz budowa sprawnej administracji. Ponad 30 lat wojny domowej w kraju doprowadziło do niedostatków kadrowych, które utrudniają stworzenie sprawnego państwa.

- Polska ma duży potencjał naukowy, aby wesprzeć budowę demokratycznych struktur władzy w Afganistanie. – dodał Amiruddin Saleh, wiceminister ds. rozwoju miast.

Obecna wizyta delegacji wpisuje się w działania powiązane z budową profesjonalnej administracji w Afganistanie, finansowane ze środków MSZ w ramach współpracy rozwojowej.  

- Aby osiągnąć sukces, Afganistanowi potrzebne jest doświadczenie takich krajów jak Polska – dodał Mohammed Karim Baz, wiceminister ds. parlamentarnych, dziękując za dotychczasowe wsparcie w tym zakresie.

W trakcie spotkania poruszono również tematy dotyczące współpracy gospodarczej. Mohammed Sami Sami, wiceminister energetyki i wody, zaprosił polskie firmy sektora energetycznego do inwestycji w Afganistanie, gdzie poziom elektryfikacji jest ciągle niski. Z kolei Abdul Razaq, wiceminister finansów, zapewnił, że rząd Afganistanu przygotowuje szereg udogodnień celnych i podatkowych dla inwestorów zagranicznych.

 

Celem przyjazdu wyżej wymienionej delegacji jest tygodniowe szkolenie, realizowane w dniach 8-14 września 2013 r., z zakresu przywództwa i zarządzania w administracji publicznej, przygotowane przez MSZ razem z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP) oraz Afgańskim Instytutem Służby Cywilnej (ACSI).

W ramach programu wizyty przewidziano m.in. warsztaty i wykłady nt. zarządzania i przywództwa w służbie cywilnej; wykład prof. Andrzeja Zolla, Uniwersytet Jagielloński, nt. podziału władzy w demokratycznym państwie prawa. Zaproszeni goście spotkają się również z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Aby lepiej ukazać afgańskim partnerom kontekst historyczny polskich przemian demokratycznych, zaplanowano zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

W latach 2002-2013 Polska przeznaczyła na pomoc rozwojową na rzecz Afganistanu ponad 109 mln zł.

w górę

Tagi